Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Cirkulär ekonomi
Spårbarhet och digitala produktpass
Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler.

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en tidig omfattning. En viktig utgångspunkt i projektet har varit att bygga kännedom och kunskap om produktpass inom svensk möbelindustri för att underlätta för en framtida implementering.

Förutom det förberedande perspektivet hade projektet även ett övergripande mål om att vidareutveckla konceptet produktpass till en drivkraft för att främja ökad innovation, cirkularitet och konkurrenskraft genom hela värdekedjan av möbler. För att möta detta utgick arbetet från tre huvudsakliga delar:

  • Ge förslag på vad som kan vara relevanta informationspunkter för möbler i ett produktpass. Nyhetsvärdet ligger framför allt i att börja efterfråga sådan information som kan vara viktig för att visa på en möbels cirkulära egenskaper. I detta gjordes en fördjupning för att identifiera sådan information som kan anses vara särskilt viktig för att kunna få en bra uppfattning om en möbels grad av reparerbarhet.
  • Totalt utvecklades två klickbara prototyper av digitala produktpass. Prototyperna nyttjades till att göra användartester och låta personer med olika yrkesroller interagera med något som skulle kunna ligga i linje med framtidens produktpass. Bland annat undersöktes det via prototyperna hur produktpass kan användas som ett verktyg för att förlänga livet på möbler och därmed uppnå en ökad resurseffektivitet.
  • I projektets tredje centrala del undersöktes hur affärsekosystemet för svensk möbelindustri kan komma att påverkas i och med införandet av digitala produktpass och en ökad närvaro av data (samt i större omfattning) i branschen.

Projektet och dess resultat finns sammanfattade i en slutrapport som du hittar här. För den intresserade innehåller rapporten även länkar till prototyperna och annat bonusmaterial.

Fakta
Projektpartners: Antrop, Chalmers Industriteknik, Empower, GS1, Input Interiör, Interior Cluster Sweden, Kinnarps, Lammhults, Lundbergs Möbler, Papershell, RP, RISE, Swedese, Trä- och Möbelföretagen (TMF), Västra Götalandsregionen och White.
Med stöd av: Vinnova och Västra Götalandsregionen

Vill du veta mer?

Karolina Kazmierczak

Projektledare, PhD

Max Bekken Björkman

Projektledare, MSc

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Utveckling av metoder för exponerings- och riskbedömning för yrkesmässig hantering av material i grafenfamiljen

Målet med projektet var att utveckla metoder för att genomföra exponeringsmätningar och riskbedömningar för hantering av grafen i svensk industri.…