SmartPass: Digitalisering av tre olika värdekedjor

Cirkulär ekonomi
Tillämpad AI
Cirkulär design
Skapa produktpassprototyper för avancerad digitalisering för tre olika produktkategorier: Li-jon-batterier, återanvändbara LED-lampor och cirkulärt belagda stekpannor. Målet är att utveckla och utvärdera digitala produktpass som hanterar hela värdekedjan för respektive kategori från tillverkning till återvinning.

Projektet innebär skapandet av produktpassprototyper för avancerad digitalisering för tre olika produktkategorier: Li-jon-batterier, återanvändbara LED-lampor och cirkulärt belagda stekpannor. Projektets syfte är utvärdera hinder och möjligheter i olika skeden av värdekedjan med avseende på hållbarhet, spårbarhet, datasäkerhet och interoperabilitet. Målet är att utveckla och utvärdera digitala produktpass som hanterar hela värdekedjan för respektive kategori från tillverkning till återvinning.

Nyttan med det här projektet är att snabbare kunna omvandla lärdomar från prototypskedet till implementation av digitala produktpass. Genom att identifiera olika svårigheter och utmaningar i värdekedjan kan man enklare överbrygga dessa. Genom att projektet arbetar branschöverskridande kommer resultatet att kunna nyttiggöras tvärdisciplinellt i andra branscher.

Planen är att:

  1. Identifiering och kartläggning av produktkategoriernas respektive värdekedjor, vilket omfattar spårning av produkternas resa från tillverkning av komponenter till återvinning.
  2. Utveckling av en prototyp för ett digitalt produktpass anpassat till varje produktkategori, som kommer att underlätta spårbarhet under hela produktens livscykel.
  3. Utvärdering av verktyget, inklusive bedömning av dess effektivitet, identifiering av eventuella hinder eller utmaningar samt utforskning av de möjligheter det kan erbjuda.

Fakta
Det här är ett Vinnova finansierat projekt med följande projektpartners Micropower, PLS Energy, ONEPan och Brighteco lett av Chalmers Industriteknik.

Vill du veta mer?

Hanna Persson

Affärsutvecklare och projektledare, MSc

Sophie Charpentier

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

Trace 4 Value – KEEP

Projektet Trace 4 Value samlar fem delprojekt om spårbarhet. De fem projekten studerar lösningar på företags- och branschspecifika behov och genom att vara en del av Trace 4 Va…

Projekt

Ipinium

Hur kan vi fasa ut PFAS-ämnen från vår vardag och samtidigt utveckla cirkulära produkter?…