Millimetervåg baserat grafen som möjliggör trådlös kommunikation

Grafen & andra 2D-material

Kan grafen tävla med vanligt använda elektriskt ledande material som koppar, guld, aluminium och silver på substrat som kretskort? Idén är att försöka höja toleransen jämfört med dagens kretskort och erhålla hög tolerans och låg kostnad. Till exempel tunna filmer av av aluminiumoxid har bra toleranser, men är mycket dyra att tillverka.

Om projektet är framgångsrikt så kommer det få en stor påverkan på hela industrin som använder högre frekvenser över 20 GHz. Millimetervågs kretsar, fordonsindustrin, 5G och framtidsteknologier som till exempel 6G kommer att påverkas starkt om man kan implementera denna teknik. Projektet är ett samarbete mellan SafeRadar Research Sweden, Chalmers Industriteknik, Högskolan i Halmstad och Raytelligence. Det innehåller litteraturstudier samt design och mätning av testkretsar.

Fler projekt
Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…

Projekt

Utveckling av metoder för exponerings- och riskbedömning för yrkesmässig hantering av material i grafenfamiljen

Målet med projektet var att utveckla metoder för att genomföra exponeringsmätningar och riskbedömningar för hantering av grafen i svensk industri.…