Millimetervåg baserat grafen som möjliggör trådlös kommunikation

Grafen och andra 2D-material

Kan grafen tävla med vanligt använda elektriskt ledande material som koppar, guld, aluminium och silver på substrat som kretskort? Idén är att försöka höja toleransen jämfört med dagens kretskort och erhålla hög tolerans och låg kostnad. Till exempel tunnfilm av aluminiumoxid har bra toleranser, men är mycket dyra att tillverka.

Om projektet är framgångsrikt så kommer det få en stor påverkan på hela industrin som använder högre frekvenser över 20 GHz. Millimetervågs kretsar, fordonsindustrin, 5G och framtidsteknologier som till exempel 6G kommer att påverkas starkt om man kan implementera denna teknik. Projektet är ett samarbete mellan SafeRadar Research Sweden, Chalmers Industriteknik, Högskolan i Halmstad och Raytelligence. Det innehåller litteraturstudier samt design och mätning av testkretsar.

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…