Millimetervåg baserat grafen som möjliggör trådlös kommunikation

Grafen & andra 2D-material

Kan grafen tävla med vanligt använda elektriskt ledande material som koppar, guld, aluminium och silver på substrat som kretskort? Idén är att försöka höja toleransen jämfört med dagens kretskort och erhålla hög tolerans och låg kostnad. Till exempel tunnfilm av aluminiumoxid har bra toleranser, men är mycket dyra att tillverka.

Om projektet är framgångsrikt så kommer det få en stor påverkan på hela industrin som använder högre frekvenser över 20 GHz. Millimetervågs kretsar, fordonsindustrin, 5G och framtidsteknologier som till exempel 6G kommer att påverkas starkt om man kan implementera denna teknik. Projektet är ett samarbete mellan SafeRadar Research Sweden, Chalmers Industriteknik, Högskolan i Halmstad och Raytelligence. Det innehåller litteraturstudier samt design och mätning av testkretsar.

Fler projekt
Projekt

PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror

Syftet med detta projekt är att utveckla en tekno-ekonomiskt gångbar produktionsväg för PLA, Polylactic acid, från andra generationens råvaror såsom sidoströmmar från sven…

Projekt

SpårKons

I det här projektet placerar vi användarna av produktpassen och deras behov i centrum. Avsikten är att öka insikten om vilken information om produkten som är relevant, dels för han…

Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…