Förbrukade elbilsbatterier som alternativ kolkälla

Grafen och andra 2D-material

Grafit är den främsta råvaran för att göra grafen. Även om grafittillgången inte är knapp, så är utbudet av högkvalitativ grafit är mycket mindre och efterfrågan förväntas öka avsevärt då det till exempel används som råvara för tillverkning av elbilsbatterier. Chalmers tekniska högskola, Chalmers Industriteknik och Grafren har undersökt möjligheten att producera grafen utan att använda fossilbaserad grafit från kolgruvor.

– Vi har fokuserat på möjligheten att använda uttjänta batterier från elektriska fordon som en alternativ kolkälla för grafenproduktion. Marknaden vill ha cirkularitet och detta kan vara ett viktigt steg för framtida hållbar grafen produktion, säger projektledare Sofia Öiseth, Chalmers Industriteknik.

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…