Förbrukade elbilsbatterier som alternativ kolkälla

Grafen och andra 2D-material

Grafit är den främsta råvaran för att göra grafen. Även om grafittillgången inte är knapp, så är utbudet av högkvalitativ grafit är mycket mindre och efterfrågan förväntas öka avsevärt då det till exempel används som råvara för tillverkning av elbilsbatterier. Chalmers tekniska högskola, Chalmers Industriteknik och Grafren har undersökt möjligheten att producera grafen utan att använda fossilbaserad grafit från kolgruvor.

– Vi har fokuserat på möjligheten att använda uttjänta batterier från elektriska fordon som en alternativ kolkälla för grafenproduktion. Marknaden vill ha cirkularitet och detta kan vara ett viktigt steg för framtida hållbar grafen produktion, säger projektledare Sofia Öiseth, Chalmers Industriteknik.

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…