Förbrukade elbilsbatterier som alternativ kolkälla

Grafen & andra 2D-material

Grafit är den främsta råvaran för att göra grafen. Även om grafittillgången inte är knapp, så utbudet av högkvalitativ grafit är mycket mindre och efterfrågan förväntas öka avsevärt då det till exempel används som råvara för tillverkning av elbilsbatterier. Chalmers tekniska högskola, Chalmers Industriteknik och Grafren AB har undersökt möjligheten att producera grafen utan att använda fossilbaserad grafit från kolgruvor.

– Vi har fokuserat på möjligheten att använda uttjänta batterier från elektriska fordon som en alternativ kolkälla för grafenproduktion. Marknaden vill ha cirkularitet och detta kan vara ett viktigt steg för framtida hållbar grafen produktion, säger projektledare Sofia Öiseth, Chalmers Industriteknik.

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…