Framtidens mat – om att reagera och agera

Cirkulär ekonomi
Hållbara & resurseffektiva matsystem
I detta projekt utforskar vi hur matransoneringen skulle kunna se ut i framtiden och hur vi människor och samhället då skulle kunna påverkas. Här är ett utdrag från projektets framtidsscenario:

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till näring har ett boxsystem, likt 2024 års ”Instabox” installerats på strategiska platser. En gång i veckan får man gå dit, identifiera sig och öppna sin låda. Innehållet i dessa krislådor säkrar det grundläggande näringsintaget för de kommande dagarna. Men vad finns att äta? I detta projekt utforskar vi hur matransoneringen skulle kunna se ut i framtiden och hur vi människor och samhället då skulle kunna påverkas. Vad händer tex om vi fokuserar på lokala aktörer och självförsörjning? På ökad storskalig produktion och export? På maten som konsumenterna helst vill äta eller den som bäst lämpar sig för kris? Och framför allt: hur agerar vi idag att vi tryggar vår livsmedels-försörjning innan kriget eller krisen kommer? I vårt framtidsscenario får vi ta konsekvenserna för de val vi nu gör gällande vår matproduktion, konsumtion, försörjningsförmåga och krisberedskap, men också det samhälle vi håller på att bygga upp.

Projektledare är vår Marie Palmnäs i nära samarbete med experter inom spekulativ design från EGGS part of Sopra Steria samt experter inom livsmedelsproduktion och kommuners försörjningsbalans från Hushållningsällskapet. Projektet sker i samverkan med Vinnovas innovationsplattform ”Mat till alla – nära och tillsammans”

Vill du veta mer?

Marie Palmnäs

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…

Projekt

Utveckling av metoder för exponerings- och riskbedömning för yrkesmässig hantering av material i grafenfamiljen

Målet med projektet var att utveckla metoder för att genomföra exponeringsmätningar och riskbedömningar för hantering av grafen i svensk industri.…