Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer för ungdomar, med ungdomar

Cirkulär ekonomi
Hållbara och resurseffektiva matsystem

I Formas utlysning ”Smak och sensorik – från jord till bord” blev tio projekt beviljade medel, varav projektet ”Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer för ungdomar, med ungdomar” är ett av dessa.

Det övergripande målet i projektet är att skapa skolluncher som är goda, hälsosamma, klimatvänliga inom skolans strama budget. För att lyckas få fram bra mat som barnen tycker om kommer projektet jobba med metoden YPAR (A Youth Participatory Action Research), vilket innebär att man jobbar tillsammans med barnen för att få fram fungerande resultat.

Marie Palmnäs-Bédard från Chalmers Industriteknik kommer att leda ett arbetspaket som ska hjälpa svenska företag med business cases för nya menyer. Marie kommer även att ingå i rådgivningsgruppen för projektet. Projektet kommer att arbeta med en lokal skola, Göteborgs stad, kockar, experter på sensorisk utvärdering med flera. Projektet är uppdelat i tre etapper, där den första är att se vilken storts mat företagen har att erbjuda, och hitta produkter och mat som barnen tycker om och som ryms inom skolans budget. Därefter kommer en hel meny att skapas som barnen får smaka och tycka till om. Därefter tas det fram menyer som kan skalas till miljövänliga och hälsosamma produkter.

Vill du veta mer?

Marie Palmnäs

Projektledare, PhD

Linnea Lindkvist

Projektledare, MSc

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…