Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer för ungdomar, med ungdomar

Cirkulär ekonomi
Hållbara & resurseffektiva matsystem

I Formas utlysning ”Smak och sensorik – från jord till bord” blev tio projekt beviljade medel, varav projektet ”Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer för ungdomar, med ungdomar” är ett av dessa.

Det övergripande målet i projektet är att skapa skolluncher som är goda, hälsosamma, klimatvänliga inom skolans strama budget. För att lyckas få fram bra mat som barnen tycker om kommer projektet jobba med metoden YPAR (A Youth Participatory Action Research), vilket innebär att man jobbar tillsammans med barnen för att få fram fungerande resultat.

Marie Palmnäs-Bédard från Chalmers Industriteknik kommer att leda ett arbetspaket som ska hjälpa svenska företag med business cases för nya menyer. Marie kommer även att ingå i rådgivningsgruppen för projektet. Projektet kommer att arbeta med en lokal skola, Göteborgs stad, kockar, experter på sensorisk utvärdering med flera. Projektet är uppdelat i tre etapper, där den första är att se vilken storts mat företagen har att erbjuda, och hitta produkter och mat som barnen tycker om och som ryms inom skolans budget. Därefter kommer en hel meny att skapas som barnen får smaka och tycka till om. Därefter tas det fram menyer som kan skalas till miljövänliga och hälsosamma produkter.

Vill du veta mer?

Marie Palmnäs

Projektledare, PhD

Linnea Lindkvist

Projektledare, MSc

Fler projekt
Projekt

VELES – Det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa

Även om en enorm mängd hälsodata genereras varje sekund är det långt ifrån enkelt för vårdpersonal att få tillgång till dem. Dessutom registreras de flesta patienters hälsodata for…

Projekt

Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier och Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar

Projekten identifierade digitaliseringsmöjligheter inom återvinningsindustrin med foderprotein tillverkning med Black Soldier Fly larver som fallstudie.…

Projekt

Molekyldynamiksimuleringar för utveckling av nya batterimaterial

Compular är en startup med bas i Göteborg, som är banbrytande inom utveckling av avancerade in-silico-material. Projektet som involverade Enerpoly, en annan svensk startup som u…