Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer för ungdomar, med ungdomar

Cirkulär ekonomi
Hållbara & resurseffektiva matsystem

I Formas utlysning ”Smak och sensorik – från jord till bord” blev tio projekt beviljade medel, varav projektet ”Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer för ungdomar, med ungdomar” är ett av dessa.

Det övergripande målet i projektet är att skapa skolluncher som är goda, hälsosamma, klimatvänliga inom skolans strama budget. För att lyckas få fram bra mat som barnen tycker om kommer projektet jobba med metoden YPAR (A Youth Participatory Action Research), vilket innebär att man jobbar tillsammans med barnen för att få fram fungerande resultat.

Marie Palmnäs-Bédard från Chalmers Industriteknik kommer att leda ett arbetspaket som ska hjälpa svenska företag med business cases för nya menyer. Marie kommer även att ingå i rådgivningsgruppen för projektet. Projektet kommer att arbeta med en lokal skola, Göteborgs stad, kockar, experter på sensorisk utvärdering med flera. Projektet är uppdelat i tre etapper, där den första är att se vilken storts mat företagen har att erbjuda, och hitta produkter och mat som barnen tycker om och som ryms inom skolans budget. Därefter kommer en hel meny att skapas som barnen får smaka och tycka till om. Därefter tas det fram menyer som kan skalas till miljövänliga och hälsosamma produkter.

Vill du veta mer?

Marie Palmnäs

Projektledare, PhD

Linnea Lindkvist

Projektledare, MSc

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…