Grön nudgning för smartare take away

En reducerad användning av engångsprodukter bidrar till minskad nedskräpning och ökad hållbarhet. Med stöd av Naturvårdsverket genomför Chalmers Industriteknik en pilotstudie för test av nudging som metod för att stimulera till ett minskat användande av engångsmuggar.

Minskad nedskräpning och ökad hållbarhet genom reducerat användande av engångsmuggar

Engångsmuggar är ett av de tio vanligaste föremålen som hittas på stränder runt om i världen. Globalt sett konsumeras över 500 miljarder engångsmuggar per år, varav mellan 250 och 300 miljarder är plastfodrade pappersmuggar. Enbart i Sverige används varje år uppskattningsvis 470 miljoner kaffemuggar som innehåller plast. För att åstadkomma en betydande minskning av användningen av dessa muggar krävs ett ökat intresse för alternativa.

Pilotstudie för test av ”nudging” som metod för att minska användningen av engångsmuggar

Nudging” har föreslagits som ett av flera möjliga verktyg för att minska användningen av engångsmuggar i samband med köp av kaffe. Målet med nudging är att stimulera till val som kan leda till en beteendeförändring. Chalmers Industriteknik kommer att leda en pilotstudie för test och utvärdering av nudging som metod för att stimulera till val av andra alternativ än engångsmugg.

Projektet, som kommer att genomföras i Göteborg under våren 2022, involverar även psykolog Niklas Laninge från PBM, Oskar Rexfelt och Helena Strömberg från avdelningen för Design & Human Factors vid Chalmers Tekniska Högskola, branschexpert Matts Johansson och Filip Eklund, hållbarhetsutvecklare inom Göteborgs Stad.

Vi hoppas resultat av pilotstudien kan påverka så att fler näringsställen använder ”green nudges” som en integrerad del av sin verksamhet och även som grund och indata för kompletterande/bredare studier för att minska användningen av engångsartiklar.

– säger Sophie Charpentier, projektledare för projektet.

Resultatet från studien kommer att vägleda nationella och lokala myndigheter som i vill använda nudging för att förebygga användning av engångsplast. Studien och dess resultat är en del i genomförandet av det FN koordinerade UN samarbetet inom programmet Sustainable Lifestyles and Education.

Fler nyheter
Nyheter | 22 maj 2024
Digitala Produktpass: Nyckeln till cirkulära möbelflöden och hållbarhet i möbelindustrin
Nyheter | 15 maj 2024
Vi ställde några frågor till vår kollega Lilei Ye om projektet 2DSPIN-TECH
Nyheter | 13 maj 2024
Nytt projekt! Framtidens mat – om att reagera och agera

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.