Golaleh Ebrahimpur

VD Chalmers Industriteknik

Expertis inom

Affärsutveckling, struktur- och organisationsutveckling

Nyfiken på det okända med en passion för att hitta nya innovativa lösningar med ett stort driv att åstadkomma resultat.

Golaleh har en bred erfarenhet från strategiska och operativa aspekter av B2C och B2B inom olika branscher, marknader, teknikområden och produktsegment samt har arbetat i olika specialist- och ledande befattningar.

Golaleh har en MSc i maskinteknik och en PhD i teknikens ekonomi och organisation. 2002 disputerade hon med avhandlingen ”Changing in large firms: Aligning change and agility”.