Vi sår frön för framtiden! [avsnitt 2. Material]

Avsnitt 2. Material

Budskapet i den nyligen publicerade IPCC-rapporten är tydligt – klimatläget är akut och vi människor är ansvariga. Stora utsläppsminskningar krävs för att hejda den globala uppvärmningen och förhindra klimatkatastrofer. Alarmerande? Ja! Omöjligt? Nej! Kunskap, innovation och kreativa lösningar krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Vi jobbar varje dag för att göra morgondagen redo för framtiden. Vill du också bli en del av lösningen?

Vi stöttar företag och organisationer i klimatomställningen genom att:

  • Att finna mer hållbara material.
  • Är det möjligt att återvinna material på ett effektivt sätt från ekonomisk, social och miljöhållbarhets synpunkt.
  • Hur är det möjligt att designa produkter så att mindre mängd material behövs.
  • Vad är konsekvensen av ökat uttag av biomassa.
  • Vilken biomassa är bra att använda ur ekonomisk, social och miljöhållbarhets synpunkt.

———————————————————————————————————–

Vad är IPCC-rapporten och vad säger den?

Den 9 augusti 2021 släppte FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), sin senaste klimatrapport. IPCC samlar ca 800 forskare världen över och gör regelbundna utvärderingar om hotet från klimatförändringarna.

IPCC bedriver ingen egen forskning utan fokuserar på granskning och strukturering av befintlig forskning för att bedöma forskningsläget. Syftet är att ge världens länder bästa möjliga vetenskapliga underlag för att förstå klimatets förändring och dess effekter för människor, naturmiljön och för samhället.

IPCC konstaterar i sin klimatrapport att vi nu har nått aldrig tidigare skådade nivåer av koldioxidkoncentration och att temperaturökningen, havsnivåhöjningen och isavsmältningen från glaciärer och polerna under de senaste decennierna har skett i en ojämförbart snabb takt, vilket intensifierats ytterligare de senaste åren. Dessutom förutsäger klimatmodellerna tydligt att temperaturhöjningen ger en ökad förekomst av extremväder t ex  långvariga värmeböljor och kraftig nederbörd som orsakar översvämningar. Klimatpanelen pekar på att vi med dagens utsläppstakt inom tio år kommer att passera Parisavtalets mål om 1,5 graders temperaturhöjning, vilket är tio år tidigare än forskningen tidigare trott.

IPCC-rapporten är alarmerande, men den ger också hopp. Om vi drastiskt minskar utsläppen av växthusgaser nu kan vi stabilisera den globala uppvärmningen och på sikt begränsa klimatförändringarna.

Fler nyheter
Nyheter | 24 maj 2024
Nyhetsbrev nr 3. 2024
Nyheter | 23 maj 2024
Vi söker! Affärsinriktad projektledare inom material
Nyheter | 22 maj 2024
Digitala Produktpass: Nyckeln till cirkulära möbelflöden och hållbarhet i möbelindustrin

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.