Nytt projekt ska öka spårbarheten för svensk möbelbransch

I projektet ”Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden” kraftsamlar svensk möbelbransch för att tillsammans uppnå en ökad spårbarhet av möbler. Ett viktigt initiativ, inte minst för att möta EU:s kommande krav på digitala produktpass.

Projektet ska även undersöka hur produktpass och den information som behöver tillgängliggöras där kan utgöra en drivkraft för ökad innovation, cirkularitet och konkurrenskraft genom hela värdekedjan av möbler. I projektet deltar 18 företag och organisationer.

– Sammanslutningen av aktörer representerar en stor del av värdekedjan och ger oss en fantastisk möjlighet att gemensamt göra verkstad av att skapa cirkulära möbelflöden som bidrar till ökad hållbarhet hos både leverantörer och kunder, säger Max Bekken Björkman, projektledare vid Chalmers Industriteknik.

Under våren förväntas EU-kommissionen gå ut med vilken typ av information som ska ingå i de digitala produktpassen. Grundtanken med produktpass är att guida produkter som sätts på marknaden inom EU mot en cirkulär ekonomi. Möbler ingår i en första fas och är en av fem prioriterade produktgrupper.

– Genom ett projekt som detta kan en framtida implementering underlättas samtidigt som mervärden identifieras och nya affärserbjudanden utvecklas, belyser Max Bekken Björkman.

Projektet är ett samarbete mellan Antrop, Bjerking, Chalmers Industriteknik, Empower, GIAB, GS1, Input Interiör, Interior Cluster Sweden, Kinnarps, Lammhults Möbel AB, Lundbergs Möbler, Papershell, RP, RISE Research Institutes of Sweden, Swedese, Trä- och Möbelföretagen (TMF), Västra Götalandsregionen och White arkitekter. Knutet till projektet finns även en referensgrupp som kopplar ytterligare åtta aktörer till arbetet.

Projektet har stöd från Vinnova samt Västra Götalandsregionen och genomförs under två års tid med avslut i oktober 2023.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Max Bekken Björkman0703 – 78 16 71max.bjorkman@chalmersindustriteknik.se

Fler pressmeddelanden
Pressmeddelande | 21 maj 2024
Sverige måste ta ledartröjan i materialracet
Pressmeddelande | 04 mars 2024
2DSPIN-TECH: A new Horizon Europe project creating memories
Pressmeddelande | 14 december 2023
Grafen framställd ur grafit från elbilsbatterier

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.