Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier och Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar

Analys & omställning av värdekedjor
Cirkulär design
Cirkulära strategier & affärsmodeller
Hållbara & resurseffektiva matsystem
Industriell & urban symbios
Projekten identifierade digitaliseringsmöjligheter inom återvinningsindustrin med foderprotein tillverkning med Black Soldier Fly larver som fallstudie.

I projekten utfördes an kartläggning av vilka möjligheter det finns med att öka digitaliseringen inom återvinningsindustrin med tillverkning av foderprotein med hjälp av Black Soldier Fly larver som fallstudie.

Black Soldier fly larver är en typ av fluga som är bra på att omsätta organiskt avfall till fett och protein. Genom att använda organiska restströmmar till att tillverka foderprotein bidrar det till att öka cirkulationen av näringsämnen i Sverige samt som det reducerar CO2 utsläppen från importerat foderprotein från sojafoder, vilket bidrar till att öka Sveriges resiliens och motståndskraft.

I projekten identifierades vilken information över värdekedjan måste samlas in för att kunna möjliggöra spårbarhet för alla inblandade aktörer. Projekten kom fram till att Block Chain-teknik kan vara aktuell för datadelning.

En digital tvilling kan bidra med information om hur anläggningen mår och vilka processer det är som går som det borde. En digital tvilling kan vara relevant inom återvinningsindustrin, men med förutsättningarna att det är möjligt att samla in relevant information. Om relevant information inte är möjlig att samla in är det inte aktuellt att skapa en tvilling.

I båda projekten identifierades utmaningar inom lagstiftningen, främst kring hur myndigheter ser på BSF larver som produktionsdjur. Detta är utmaningar som måste förtydligas innan storskalig produktion av BSF larver kan bli aktuell.

Fakta
Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier: Vinnova och PiiA finansierar projektet. Projektdeltagare var Chalmers Industriteknik, Ragn Sells, SLU och Linkan Feed Ingredients.
Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar: Energimyndigheten finansierar projektet. Projektdeltagare var Chalmers Inudstriteknik, Ragn Sells och Respace.

Vill du veta mer?

Nils Ólafur Egilsson

Projektledare, MSc

Fler nyheter
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?
Nyheter | 20 juni 2024
Sommarhälsning från Golaleh Ebrahimpur, VD, Chalmers Industriteknik
Nyheter | 20 juni 2024
Chalmers Industriteknik får Eurostars finansiering för innovativt spårbarhetsprojekt inom fiske

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.