Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk

Eventinformation

Start: 2018-02-07 13:00

End: 2018-02-07 15:30

Location: ”Utsikten”, Campus Norrköping. Kungsgatan 40 (entré från Skvallertorget), Norrköping

Resultat från Vinnovaprojektet RePlan (där Chalmers Industriteknik ingår) presenteras  när Lean Forum Bygg och Brains & Bricks bjuder in till seminarium.

Tid: Onsdag 7 februari kl 13.00 – 15.30
Plats:  ”Utsikten”, Campus Norrköping. Kungsgatan 40 (entré från Skvallertorget), Norrköping

Bygg- och återvinningsbranschen ingår typiskt i stora produktionsnätverk bestående av många olika parter som gemensamt utför de aktiviteter som genererar produktion, distribution och konsumtion. På grund av en decentraliserad organisationsstruktur är det för bygg- och återvinningsbranschen ofta tufft att nyttja nätverkets potential. Lärdomar stannar där de uppstår och bristen på sammanlänkning medför lågt resursutnyttjande.

På seminariet kommer resultat från Vinnovaprojektet RePlan att presenteras. Bland annat kommer vi tillsammans med deltagarna diskutera en agenda för vad som behöver göras för att bygg- och återvinningsföretag ska kunna komma ikapp övrig industri gällande taktisk planering och på så sätt nå de möjligheter som finns gällande förbättrat resursutnyttjande och koordinering i företagen. Projektet har pågått sedan slutet av 2015 och avslutas i januari 2018. Resultaten för projektet är prototyper av IT-verktyg och processer för prognostisering av efterfrågan inom återvinning, för balansering av resurser på mulitprojektnivå för byggföretag, samt en förklaringsmodell för nyttan av att börja planera på mer övergripande nivå i de båda branscherna.

Sammanfattningsvis kan vi se att potentialen för att börja planera på taktisk nivå är stor inom båda branscher eftersom det ger en överblick över resursbeläggningen för både nuvarande och potentiella projekt/kontrakt för en framtida tidshorisont mellan 1 månad och 4 år och en möjlighet att göra en bedömning av vilka anbud som kan ge störst vinstmarginal i förhållande till de tillgängliga resurser som finns vid tidpunkten för att projekt/kontrakt ska påbörjas.

Deltagare i projektet är NCC, Arcona, Ragn-Sells, Optimity Vico Software, LiU Bygglogistik, Chalmers Tekniska Högskola och Chalmers Industriteknik.

Mer information och anmälan på Lean Forums webbplats

Kontakta Joan Torres om du vill veta mer om vad vi gör i projektet!

Läs mer om projektet på Linköpings Universitets webbplats

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.