Nytt projekt beviljat! Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen

Tänk om det fanns möjlighet att enkelt kunna visa industrin vad ytbehandling med tillsatt grafen kan göra för deras produkt? Tänk om det gick att göra realistiska körningar i liten skala? Med en flexibel pilotanläggning för elektrolytisk ytbeläggning skulle nya tillämpningar enkelt kunna visas och prövas. Inget förklarar en process eller produkts förträfflighet bättre än en bra demonstrator.

Chalmers Industriteknik i samarbete med Provexa Technology, Provexa Ytbehandling, LayerOne, RISE och Chalmers Tekniska Högskola har nyligen blivit beviljade medel från Vinnova från utlysningen ”SIO Grafen: Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2021”. Syftet med projektet (på 12,7 Mkr under 3 år) är att utveckla och driftsätta en flexibel pilotanläggning med möjlighet till produktion i mindre skala av någon eller några av de grafenbaserade processer Provexa Technology för närvarande utvecklar. Däri ingår att överbrygga de utmaningar som finns vid uppskalning, kontinuerlig drift och underhåll av en kemisk process. Pilotanläggningen kommer att skapa förutsättningar för framtida engagerad utvärdering och dialog med potentiella kunder, vilket ger underlag till en affärsmodell för ytterligare uppskalning. Chalmers Industriteknik ansvarar för projektledning och samordning av projektet.

Tillsats av grafen i ytbehandlingar baserade på metall eller polymer utförs för att uppnå förbättrade egenskaper rörande elektrisk ledningsförmåga, korrosionsskydd eller mekaniska egenskaper. Efterfrågan på bättre lösningar för ledande korrosionsskydd finns redan i t.ex. fordons- och batteribranschen. Elektrifieringstrenden kommer leda till att denna efterfrågan tilltar ytterligare.

Resultatet av ett lyckat projekt kommer att bidra till minskad klimatpåverkan genom att stärka svensk industri i omställningen till ett elbaserat samhälle. Ytbeläggningarna i sig bidrar även till ett hållbart samhälle genom att använda miljövänliga produktionsprocesser. Samtidigt främjas lokal kompetensutveckling som kan leda till stärkt internationell konkurrenskraft.

Vill du veta mer?

Sofia Kihlman Öiseth

Gruppchef Grafen

Fler nyheter
Nyheter | 11 juni 2024
Effektiv skadeförebyggande åtgärd: Uppvärmda gångvägar minskar fallolyckor i städer
Nyheter | 11 juni 2024
Biogena kolflöden med fokus på jordbruk
Nyheter | 05 juni 2024
Marie-Louise i podden Hela kedjan om cirkulära byggprodukter av plast

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.