Chalmers Industriteknik knoppar av banbrytande konsultbolag

Chalmers Industriteknik knoppar av dotterbolaget Konsert Strategy & IP (tidigare CIP Professional Services), ett ledande konsultbolag inom teknikbaserad konkurrenskraft i gränssnittet affär, teknik och juridik. Det fleråriga samarbetet mellan Konsert Strategy & IP och CIT med syfte att stärka och driva nordisk konkurrenskraft och samarbetspotential inom forskning och utveckling kvarstår.

Konsert Strategy & IP är sprunget ur tvärvetenskaplig forskning vid Center for Intellectual Property (CIP) som grundats av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Chalmers. Bolaget har sedan starten för tio år sedan byggt unik kompetens inom innovation, immateriella rättigheter (IP) och teknikbaserad konkurrenskraft.

– Kompetensen har delvis använts till att stärka Chalmers interna innovationskapacitet, men framförallt till att stärka Chalmers som attraktiv samverkanspartner för näringsliv och samhälle, säger Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande på Chalmers.

Konsert Strategy & IP befinner sig idag i den absoluta framkanten inom strategi och organisation för affärsdriven hantering av IP, expertis som blir allt viktigare för det privata näringslivets konkurrenskraft. Att det är här Konsert Strategy & IP ska fokusera framöver är ett gemensamt beslut taget av Chalmers Industriteknik och nyckelpersoner i bolaget.

– Avknoppningen från Chalmers Industriteknik är en naturlig följd av att Konsert Strategy & IP valt att fokusera på att möta den ökade efterfrågan vi ser från det privata näringslivet, drivet av en förändring inom industrin där IP alltmer ses som en affärsstrategisk tillgång, säger Jens Bördin, vd för Konsert Strategy & IP.

– Vi är stolta och glada över att kunna knoppa av Konsert Strategy & IP, säger Golaleh Ebrahimpur, vd för Chalmers Industriteknik. Chalmers Industriteknik har utvecklats till en internationellt erkänd samverkansaktör för både näringsliv och akademi. Innovation och kunskapsspridning är avgörande för svensk konkurrenskraft och det är en stor framgång att Konsert Strategy & IP har utvecklats så framgångsrikt inom CIT-koncernen.

Samarbetet mellan Chalmers Industriteknik och Konsert Strategy & IP kommer bestå och det finns flera gemensamma pågående projekt.

konsert-strategyandipMer information om Konsert Strategy & IP hittar du på:

konsert.com

 

Fler nyheter
Nyheter | 24 maj 2024
Nyhetsbrev nr 3. 2024
Nyheter | 23 maj 2024
Vi söker! Affärsinriktad projektledare inom material
Nyheter | 22 maj 2024
Digitala Produktpass: Nyckeln till cirkulära möbelflöden och hållbarhet i möbelindustrin

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.