Vi är på gång för säker gång

Trafikverkets nollvision, som fyller 20 år i år, innebär att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken. Om visionen ska bli verklighet krävs ytterligare forskning och utveckling för att öka de oskyddade trafikanternas säkerhet. Chalmers Industriteknik är en av ett femtontal aktörer som aktivt deltagit i arbetet med att ta fram inriktningsdokumentet Gemensam Inriktning för Säker Gång 1.0.

– Fallolyckor i trafikmiljön är ett stort och lite bortglömt problem, säger Anna Carlsson, projektledare på Chalmers Industriteknik och expert inom området. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har uppskattat den årliga samhällskostnaden för alla fallolyckor (dvs även inomhus) i Sverige till 25 miljarder kronor per år. Kvinnor och äldre är extra hårt drabbade, påpekar Anna, som i sitt arbete ofta fokuserar på de grupper som är mest oskyddade eller skadas lättast.

Chalmers Industriteknik ingår i Trafikverkets samverkansgrupp för säker gångtrafik tillsammans med exempelvis Chalmers kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet SAFER, Fotgängarnas förening (FOT) samt flera kommuner, universitet och institut – totalt ett femtontal aktörer. Inriktningsdokumentet Gemensam Inriktning för Säker Gång 1.0 sammanfattar det gemensamma arbetet och slutsatserna som gruppen kommit fram till. Syftet är att dokumentet ska användas som verktyg när olika aktörer ska planera, samordna och utveckla sin verksamhet för att öka säkerheten för gående.

Ständiga förbättringar för större säkerhet

Inriktningen pekar ut fem prioriterade insatsområden som anses viktiga att inledningsvis arbeta vidare med. Inriktningen pekar också ut behov av forskning och utveckling som rör gåendes säkerhet, exempelvis säkra vinterskor och smarta skydd, drift- och underhåll av trafikmiljön samt fordonsutveckling för säkert samspel med gående. Här ingår dels konkreta insatser som kan göras redan i dag, dels mer långsiktiga insatser inom forskningsområdet. Insatserna kommer att följas upp i syfte att uppnå ständiga förbättringar inom området.

I arbetet med att ta fram den gemensamma inriktningen för säker gångtrafik, som är den första i sitt slag inom området, har Chalmers Industriteknik bidragit med bland annat rapporten ”Fallolyckor bland Gångtrafikanter”.

– Vi har också identifierat en rad projekt som vi kommer att arbeta vidare med – vissa är pågående och vissa ligger i pipeline, säger Anna Carlsson. Ett exempel är att vi håller på att ta fram en provmetod för att simulera ett höftislag vid ett fall från stående höjd. En sådan provmetod skulle kunna användas för att utvärdera olika typer av stötdämpande underlag eller höftskydd.

Positiv utveckling inom ”mobility”

Andra pågående forskningsprojekt som Chalmers Industriteknik driver är exempelvis att uppskatta skadereducerande effekter av uppvärmda trottoarer, gång- och cykelstråk samt att undersöka förekomst av olyckor i trafikmiljön som drabbar personer med exempelvis rollator eller (el)rullstol.

– Mobility är ett viktigt område där vi ser att det finns mycket vi kan göra för att påverka utvecklingen i positiv riktning exempelvis inom trafiksäkerhet och hållbara transportsystem, säger Golaleh Ebrahimpur, VD och den som undertecknat inriktningsdokumentet för Chalmers Industritekniks räkning.

Ta del av strategidokumentet Gemensam Inriktning för Säker Gång 1.0 för att få veta mer om vad Chalmers Industriteknik och andra aktörer tänker göra för att öka säkerheten för gångtrafikanter.

Vad innebär Nollvisionen? Se trafikverkets film

Läs rapporten Fallolyckor bland Gångtrafikanter som Chalmers Industriteknik har tagit fram.  Delar av rapporten har även presenterats på MHFs Tylösandseminarium för kunskapsspridning.

Om äldre och fallolyckor på MSBs webbplats

Läs om Anna Carlsson och hennes arbete för att förhindra fallolyckor och dess konsekvenser

 

Fler nyheter
Nyheter | 23 maj 2024
Vi söker! Affärsinriktad projektledare inom material
Nyheter | 22 maj 2024
Digitala Produktpass: Nyckeln till cirkulära möbelflöden och hållbarhet i möbelindustrin
Nyheter | 15 maj 2024
Vi ställde några frågor till vår kollega Lilei Ye om projektet 2DSPIN-TECH

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.