Chalmers Industriteknik djupdyker i biobaserade plaster i nytt projekt

Cellulosabaserade material
Målsättningen i EU är att 20 % av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endast når ca. 1 % enligt European Bioplastics. Varför går omställningen så långsamt och vad behövs för att få utvecklingen att gå snabbare framåt?

Detta är frågor som kommer att undersökas i det av Energimyndigheten nyligen beviljade projektet ”Möjliga värdekedjor för biobaserad plast”. Under våren 2023 genomförde Chalmers Industriteknik en områdesanalys kring biobaserad plast (på uppdrag av BioInnovation) och det nya projektet tar avstamp i resultaten därifrån. Slutrapport kan du läsa här.

Projektet innebär en kartläggning av så kallade drop-in plaster (biobaserade alternativ till vanliga plaster såsom polyeten (PE) och polypropen (PP)) samt två mer riktade arbetspaket kring de biobaserade plasterna polyetenfuranoat (PEF) och polymjölksyra (PLA). Projektet löper mellan oktober 2023 och december 2024.

Vill du veta mer?

Kerstin Jedvert

Projektledare, PhD

Fler nyheter
Nyheter | 11 april 2024
Nu är rapporten ”Gravidas Bältesanvändning: Kartläggning & Testning av Komfortprodukter” publicerad
Nyheter | 08 april 2024
Chalmers Industriteknik beviljas SSF finansiering för att leda en EU-ansökan
Nyheter | 04 april 2024
Vårt senaste nyhetsbrev nr 2. 2024 är publicerat!

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.