Energilyftet

Eventinformation

Start: 2018-04-13 09:00

End: 2018-04-13 14:00

Location: Teknikparkens konferenscenter, Sven Hultins gata 9, Göteborg

Vill du lära dig mer om energifrågor och varför vi ska bygga lågenergibyggnader?

Välkommen på Energilyftets seminarium – studiebesök i energieffektiv byggnad

Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag och det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. För att du som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen ska vara förberedd erbjuder Energimyndigheten kostnadsfria seminarier och en webbutbildning inom Energilyftet.

Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker. Genom utbildningen får du en helhetssyn över byggprocessen kopplat till lågenergibyggande gällande nyproduktion och renovering.

Det finns nu flera seminarier – varav ett i Göteborg – som du kan anmäla dig till för att öka dina kunskaper inom lågenergibyggande och få en introduktion till webbutbildningen.

Under seminariet presenteras drivkrafter till lågenergibyggande och goda exempel och vi diskuterar hur läget ser ut lokalt och regionalt. Under dagen görs även ett studiebesök i en lågenergibyggnad.

Agenda Göteborg:
9.00 Mingel med kaffe/te och fralla
9.15 Seminarium
12.00 Lunch
13.00 Studiebesök i HSB Living Lab
14:00 Dagen avslutas
Länk till program

Seminarieledare: Daniel Olsson och Kajsa Andersson, CIT Energy Management

Mer information om Energilyftet och anmälan på Energimyndighetens webbplats 

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.