Vi sår frön för framtiden! [avsnitt 3. Cirkulär ekonomi]

Avsnitt 3. Cirkulär ekonomi

Budskapet i den nyligen publicerade IPCC-rapporten är tydligt – klimatläget är akut och vi människor är ansvariga. Stora utsläppsminskningar krävs för att hejda den globala uppvärmningen och förhindra klimatkatastrofer. Alarmerande? Ja! Omöjligt? Nej! Kunskap, innovation och kreativa lösningar krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Vi jobbar varje dag för att göra morgondagen redo för framtiden. Vill du också bli en del av lösningen?

Vi stöttar företag och organisationer i klimatomställningen genom att:

  • Vi stöttar privat och offentlig sektor i resan mot mer hållbara och cirkulära verksamheter. Vi hjälper till att utveckla cirkulära affärsmodeller och strategier, hitta cirkulära logistikupplägg, utveckla samarbeten där den enas avfall blir den andres resurs och förändra arbetssätt och processer för att främja den cirkulära omställningen. Vi utbildar även såväl stora som små verksamheter i skräddarsydda cirkulär ekonomi-utbildningar anpassade för det egna sammanhanget.

———————————————————————————————————–

Vad är IPCC-rapporten och vad säger den?

Den 9 augusti 2021 släppte FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), sin senaste klimatrapport. IPCC samlar ca 800 forskare världen över och gör regelbundna utvärderingar om hotet från klimatförändringarna.

IPCC bedriver ingen egen forskning utan fokuserar på granskning och strukturering av befintlig forskning för att bedöma forskningsläget. Syftet är att ge världens länder bästa möjliga vetenskapliga underlag för att förstå klimatets förändring och dess effekter för människor, naturmiljön och för samhället.

IPCC konstaterar i sin klimatrapport att vi nu har nått aldrig tidigare skådade nivåer av koldioxidkoncentration och att temperaturökningen, havsnivåhöjningen och isavsmältningen från glaciärer och polerna under de senaste decennierna har skett i en ojämförbart snabb takt, vilket intensifierats ytterligare de senaste åren. Dessutom förutsäger klimatmodellerna tydligt att temperaturhöjningen ger en ökad förekomst av extremväder t ex  långvariga värmeböljor och kraftig nederbörd som orsakar översvämningar. Klimatpanelen pekar på att vi med dagens utsläppstakt inom tio år kommer att passera Parisavtalets mål om 1,5 graders temperaturhöjning, vilket är tio år tidigare än forskningen tidigare trott.

IPCC-rapporten är alarmerande, men den ger också hopp. Om vi drastiskt minskar utsläppen av växthusgaser nu kan vi stabilisera den globala uppvärmningen och på sikt begränsa klimatförändringarna.

Fler nyheter
Nyheter | 28 juni 2024
Till minne av Patrik Carlsson
Nyheter | 27 juni 2024
Känner du till femstegsprocessen?
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.