Gamla elbilsbatterier ger ny grafen

Uttjänta lithium-ion batterier (LIB) från elbilar kan ge hållbar grafenproduktion.
Återvinning av grafit ur förbrukade elbilsbatterier (LIB) kan ge hållbart kol för svensk grafenproduktion. Nu testas idén i ett nytt SIO Grafen-projekt där Linköpingsföretaget Grafren samarbetar med stiftelsen Chalmers Industriteknik och Chalmers Tekniska Högskola.

Projektet undersöker möjligheterna att använda uttjänta elektriska fordons (EV) batterier som en alternativ kolkälla för grafentillverkning.

– För en mer hållbar produktion behövs tillgång till icke-fossilbaserad råvara för grafen. Nu när den elektriska fordonsrevolutionen accelererar räknar vi med att alla svenska grafenproducenter kommer ha tillgång till denna nya källa av hållbart kol, säger projektledare Sofia Öiseth, Chalmers Industriteknik.

Minskad klimatpåverkan

Om grafenprodukter av batterikol kan erbjuda samma kvalitet och egenskaper som produkter tillverkade av orörd grafit, blir det en stor vinst för både grafenindustri, batteritillverkning och återvinningstjänster.

– Vi vill minska klimatpåverkan genom att återanvända kol som redan finns i värdekedjan. Om vi lyckas kommer det att vara enormt betydelsefullt för svenska grafenproducenter som håller på att växla upp till stor skala. Det känns hoppfullt, säger Erik Khranovskyy, vd för Grafren som koordinerar projektet.

Återvinning av batterier

Användningen av batterier som energilagring kommer att öka. Särskilt bilindustrin är inriktad på att fasa ut bensin- och dieseldrivna motorer och ersätta dem med batteridrivna alternativ. Volvo Cars kommer till exempel endast att tillverka elfordon (EV) från 2030.

– Vår idé är att kreativt återanvända kolkomponenten i de uttjänta batterierna som råvara för grafentillverkning. Det finns ungefär 40 procent kol i den svarta massan av kommersiella LIB:er, den vanligaste typen av batteri som används i elbilar. Idag återvinns inte grafit genom batteriåtervinning, trots att med hydrometallurgi kan majoriteten av kolet återvinnas i ganska ren form, säger Martina Petranikova, batteriforskare på Chalmers.

*LIB: Lithium-ion batterier.

Fakta: Hållbart kolalternativ för grafenproduktion

GrafrenChalmers och Chalmers Industriteknik undersöker här marknaden för uttjänta batterier, tillgängligt kol, nödvändig teknik, cirkulär design och kostnadsaspekter. Projektet beräknas klart våren 2022 som en teknologisk hållbarhetsguide för grafenproducenter. Läs mer hos SIO Grafen.Sör grafen. Nu när den elektriska fordonsrevolutionen accelererar räknar vi med att alla svenska grafenproducenter kommer ha tillgång till denna nya källa av hållbart kol, säger projektledare Sofia Öiseth, Chalmers Industriteknik.

Fler pressmeddelanden
Pressmeddelande | 21 maj 2024
Sverige måste ta ledartröjan i materialracet
Pressmeddelande | 04 mars 2024
2DSPIN-TECH: A new Horizon Europe project creating memories
Pressmeddelande | 14 december 2023
Grafen framställd ur grafit från elbilsbatterier

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.