Nytt EU-projekt med fokus på energieffektivisering i småföretag

I Europa finns mer än 25 miljoner små och medelstora företag (SME). Dessa skulle kunna göra stora energibesparingar, men ofta saknas kunskap, tid och pengar samt stöd att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Tillsammans med forskningsinstituten TNO i Nederländerna och ENEA i Italien leder vårt dotterbolag CIT Industriell Energi ett EU-finansierat projekt med syfte att stötta SME-företag med olika metoder och åtgärder för att öka energieffektiviseringen och bidra till klimatomställningen.

– Projektet har ambitiösa mål för att nå ut till ett stort antal SME (på svenska SMF) och bidra till att skapa aktiva och framgångsrika energieffektiviseringsnätverk, säger Ingrid Nyström, projektledare för den svenska delen av projektet GEAR@SME som startade 1 september.

Inom projektet ska man genomföra fyra fallstudier i olika länder med målet att nå 80 företag. En siffra som sedan ska tiofaldigas, som en följd av projektet, det material som tas fram och de spridningsinsatser som görs. Dessutom ska aktörer som arbetar med småföretagen utbildas. Projektet ska också leda till genomförandet av konkreta åtgärder och faktisk energieffektivisering – under projektet uppskattningsvis 18 GWh/år, vilket ska öka till 2700 GWh/år fem år efter avslutat projekt.

Värdefullt ur svensk synvinkel

För svensk del är projektet värdefullt på flera sätt. Metodik, material och en portal som ska utvecklas som ett konkret och praktiskt stöd kommer att finnas tillgängligt även för svenska företag och organisationer. Svensk kompetens och arbetssätt kan också utvecklas genom att lära av erfarenheter i andra länder.

 Dessutom får vi möjlighet att nå ut med och få större nytta av den kompetens, material och erfarenheter inom systematiskt energieffektiviseringsarbete som arbetats upp i Sverige under lång tid, menar Ingrid Nyström.

Att CIT Industriell Energi som är en relativt liten organisation blev tillfrågad att vara med i projektet berodde delvis på goda personliga kontakter. Å andra sidan finns bred kompetens och lång erfarenhet av den här sortens arbete inom företaget.

– Vi har varit ett kontinuerligt stöd åt Energimyndigheten i arbetet med energieffektiviseringsnätverk för SME (EENet) – hela vägen från planering till uppföljning av faktiska resultat, säger Ingrid Nyström. Vi har också haft flera andra uppdrag för att anpassa stödmaterial för energieffektivisering direkt riktade till företag och till dem som ska stötta, som länsstyrelser, energirådgivare och så kallade coacher. I den europeiska projektgruppen behövdes deltagare som jobbat med just frågor om varför energieffektivisering inte händer i företagen.

Bred kompetens och god samverkan

Från CIT Industriell Energi medverkar, förutom Ingrid Nyström, som även är arbetspaketsledare för metodikutveckling och medlem i projektets Executive Board, flera medarbetare med olika typer av kompetens inom området.

– Vi ska särskilt arbeta med hur man engagerar och aktiverar SME att satsa på energieffektivisering och på hur olika verktyg och stödmaterial kan anpassas och tillgängliggöras på europeisk nivå, säger Ingrid Nyström. Att vi har medarbetare med bred kompetens och god samverkan inom företaget gör det möjligt för oss att delta i det här projektet.

I projektet GEAR@SME (Generate Energy Efficient Acting and Results at Small & Medium Enterprises) deltar forskningsinstitut, innovativa tjänsteföretag och nationella aktörer – exempelvis branschorganisationer – från sex EU-länder. Projektet pågår i två och ett halvt år och finansieras av EU-kommissionen.

Mer information om projektet finns på TNOs webbplats

Fler nyheter
Nyheter | 28 juni 2024
Till minne av Patrik Carlsson
Nyheter | 27 juni 2024
Känner du till femstegsprocessen?
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.