Shahin vill samverka för användbara lösningar

Shahin Atai, till höger i bild, med två av medarbetarna i digitaliseringsgruppen – Johan Bengtsson och Stephan Mangold.

Det är kundens behov, inte tekniken, som bestämmer hur en produkt ska se ut och fungera. Till det kommer exempelvis juridiska, etiska och säkerhetsmässiga aspekter. Shahin Atai vill ta ett helhetsgrepp på digitaliseringen och underlätta livet för användaren.

Chalmers Industriteknik växer och har under våren utökats med ett tiotal nya kompetenta medarbetare. En av dem är Shahin Atai, som sedan fyra veckor har två uppdrag – dels att vara övergripande ansvarig för försäljning och affärsutveckling, dels att specifikt leda vår digitaliseringssatsning.

– Jag börjar komma in i verksamheten undan för undan och tycker att det är inspirerande och kul med alla kompetenta och engagerade personer, säger Shahin, som själv har en bakgrund som civilingenjör inom elektronik från Chalmers och mångårig erfarenhet från såväl telekom- som konsultbolag.

Det som lockade med hos Chalmers Industriteknik var att får arbeta med att föra ny teknik och forskning ut i industrin. Hans syn på försäljningsarbetet handlar om att hjälpa kunderna till innovativa lösningar.

Tillgång till rätt expertis en framgångsfaktor

– Här på Chalmers Industriteknik kan vi förmedla vår egen kompetens och erfarenhet ut till näringslivet, men också hela Chalmers, menar han, och syftar på den expertis och spetskompetens som finns på nära håll inom högskolan. Visst kan företagen gå direkt till Chalmers, men tack vare vår unika kompetens inom både industrin, det offentliga och akademin står vi i en helt fantastisk position att ta fram innovativa lösningar som är anpassade för de utmaningar våra kunder står inför.

Det handlar också om att hitta rätt expertis för sin satsning. Shahin Atai räknar upp flera kompetenser han tycker behövs, förutom de rent tekniska. Datastrategi ser han, till exempel, som en stor utmaning. Vem äger den data som genereras och var ska den lagras? Det finns etiska aspekter av digitaliseringen, exempelvis när det gäller självkörande fordon och möjligheten att övervaka var människor befinner sig. Datasäkerhet är inte heller, som man kanske föreställer sig, en helt igenom teknisk fråga. Mycket hänger på användarens beteende.

Shahin Atai skulle gärna skapa en plattform där näringsliv och akademi kan mötas och samverka med experter på exempelvis juridik, etik, säkerhet, användbarhet, affärsanalys och datastrategi. Det krävs att alla dessa discipliner prata samma språk och förstår varandra för att skapa bra och hållbara lösningar.

Digitalisering är alltså ett stort område som handlar mindre om teknik och mer om att se till användarens verkliga behov och vad som kan underlätta livet för användaren – både i yrkes- och i privatlivet. Som exempel berättar Shahin om ett tidigare uppdrag för en producent av ventilationsanläggningar.

Nytänkande med användarfokus

– Det finns 16 företag som levererar i princip identiska produkter, men kunden ville att vi skulle utveckla något som var annorlunda.

Shahin och hans grupp konstaterade när de tittade på systemet att användarvänlighet inte var ett prioriterat område med t.ex. små displayer som innehöll kryptiska bokstavsförkortningar som krävde långa manualer för att användaren skulle kunna ändra inställningarna. Lösningen blev ett enkelt och mobilt system, där användaren via sin mobiltelefon kunde reglera ventilationen via exempelvis inställningen ”party mode” (ökad ventilation vid tillfällen med många gäster i bostaden) eller ”semester mode” (drastiskt minskad ventilation för att spara energi när bostaden är tom under en längre period). Möjlighet till tidsinställning gjorde lösningen än mer bekymmersfri.

– Det är så jag tycker att våra kunder ska uppleva oss – som några som kan se på deras utmaningar på ett helt nytt sätt, säger Shahin och drar paralleller till det interna arbetssättet i hans grupp.

När han började på Chalmers Industriteknik valde han att samla hela gruppen i ett stort rum istället för att sitta i var sitt kontor. Det främjar samarbete, nya idéer och problemlösning.

– Det roligaste med mitt jobb är att jag får samarbeta med människor som brinner för vad de gör, säger Shahin entusiastiskt. Det gäller såväl medarbetare som kunder och samarbetspartners.

Analys av data ger smartare produkter

När Shahin blickar framåt i tiden ser han framför sig mycket mer närproducerade produkter. 3d-tekniken kommer att göra det möjligt att skriva ut exempelvis bildelar för att slippa tunga och långa transporter. Analys av all data som samlas in via olika system kan också leda till produktion som är mer anpassad efter konsumenternas behov. Det är inte svårt att samla data idag, men att kunna utläsa korrekt information och skönja trender utifrån stora datamängder, det är där utmaningen ligger.

Det finns förstås en risk för den personliga integriteten när så mycket data samlas in, analyseras och används i olika syften.

– Därför är det viktigt att man har med sig även den aspekten i utvecklingen, menar Shahin, och understryker ytterligare att digitaliseringen handlar om så mycket mer än teknik.

För många kan det vara en svindlande känsla att tänka på med vilken hastighet vår vardag och vårt arbetsliv digitaliseras. Vad händer med dem som inte tar till sig det nya lika naturligt som de som är uppväxta med internet och appar i telefonen?

– Det ställs högre krav på individer och företag idag att vara aktuella och förnya sig, se bara på Facit, Nokia och Kodak som inte hängde med utvecklingen, menar Shahin. Gårdagens sanning kommer inte att vara morgondagens. Men när det kommer till individer måste man se till användarens behov och vad som verkligen underlättar arbetet. Det behöver också finnas möjlighet till utbildning – där är så kallad E-learning ett bra verktyg.

Vad har du för utmaningar i din verksamhet? Vilka idéer vill du förverkliga?
Ring Shahin Atai på 070-453 63 84 för ett givande samtal och möjlighet till framtida samarbete!

Fler nyheter
Nyheter | 11 april 2024
Nu är rapporten ”Gravidas Bältesanvändning: Kartläggning & Testning av Komfortprodukter” publicerad
Nyheter | 08 april 2024
Chalmers Industriteknik beviljas SSF finansiering för att leda en EU-ansökan
Nyheter | 04 april 2024
Vårt senaste nyhetsbrev nr 2. 2024 är publicerat!

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.