Ny satsning på hållbar resursanvändning!

Hållbara & resurseffektiva matsystem
”Cirkulära system för ökad förädling” är ett samverkansprojekt mellan Gröna Klustret och Chalmers industriteknik.

Projektet syftar till att utveckla nya företag och nya affärer genom att bättre nyttja företagens restprodukter. Dessa restprodukter är ofta underutnyttjade och kan i stället användas för att utveckla nya produkter eller bli en resurs för andra företag. Vi kommer att kartlägga vilka restprodukter som finns från lokala lantbruk och livsmedelsindustrier. Arbetet innebär även att identifiera nya samarbeten samt prioritera vilka idéer och möjligheter som har störst potential samt att identifiera flaskhalsar och behov i hela värdekedjan.

Läs mer här.

Vill du veta mer?

Maria Hammar

Gruppchef Cirkulär ekonomi

Fler nyheter
Nyheter | 28 juni 2024
Till minne av Patrik Carlsson
Nyheter | 27 juni 2024
Känner du till femstegsprocessen?
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.