Två nya projekt inom materialområdet

Vi har fått projektet ”Ökad kunskapsspridning och diskussion om biobaserade plaster”

Genom att sprida kunskap och skapa underlag för en ökad diskussion mellan kommuner och regioner men också mellan olika aktörer längs värdekedjan, till exempel råvaruleverantörer, artikeltillverkar och upphandlare, vill vi höja kunskapsnivån och på så sätt undanröja det hinder för en omställning till biobaserade plaster vilket vi identifierat tidigare. Vi tror även att kunskapsspridning och en ökad diskussion mellan olika aktörer kan leda till underlag för ändring/implementering av standarder och styrmedel som kan behövas för att öka hastighet på omställningen till biobaserade plaster. Finansiär: Vinnova

Vi har också fått projektet ”Värdekedjeanalys bio-komponenter för färg och lim”

Projektet kommer att utföra värdekedjeanalys för att behandla frågan om slutanvändare kan driva efterfrågan på biobaserade komponenter och därmed minska priskänsligheten tidigare i värdekedjan. En nulägesanalys kommer utföras rörande vad som redan finns på marknaden, samt var största kundnyttan, efterfrågan och de största möjligheterna förväntas finnas. Finansiär: Vinnväxt

Fler nyheter
Nyheter | 01 december 2023
Nytt projekt: PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror
Nyheter | 30 november 2023
Nytt projekt: SpårKons
Nyheter | 29 november 2023
Ny nationell plattform inom kvantteknologi – QSIP

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.