Nätverket Belok får positiv feedback för sitt arbete med energieffektivisering

Verksamheten i Energimyndighetens nätverk Belok är givande för både medlemsföretagen och för aktörer utanför nätverket. I budgetpropositionen 2022 omnämns nätverket i mycket positiva ordalag: ”Nätverken undanröjer hindren för energieffektivisering och deras dialoger mellan akademi, myndigheter och branschaktörer överbryggar hinder och bidrar till ett snabbare genomförande av nya lösningar, tekniker och metoder. Utvärderingen fastställer även resultat från nätverkens arbete sprids och kommer till nytta för aktörer utanför deras arbete med energieffektivisering och genomförande av åtgärder.”

Det känns givetvis roligt att vi uppmärksammas och att resultatet från arbetet gör skillnad för Sverige – säger Per-Erik, vd på CIT Energy Management. 

Per-Erik Nilsson driver nätverket som koordinator tillsammans med Helena N Lantz, biträdande koordinator.

Här hittar du mer information om Belok.

 

Fler nyheter
Nyheter | 13 februari 2024
Årets första nyhetsbrev är nu lanserat!
Nyheter | 12 februari 2024
CIT Renergy fortsätter framgångsrikt att koordinera Belok och LÅGAN!
Nyheter | 12 februari 2024
Värmelagring i flerbostadshus kan bidra till fastighetsbranschens klimatomställning

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.