Nytt projekt: Over & oat – kan pressrester av havredryck bli till nya livsmedel och material?

Hållbara & resurseffektiva matsystem
I forskningsprojektet Over & Oat undersöks hur restprodukter från havredryckstillverkning (okara) kan omvandlas till ett värdefullt livsmedel. Projektet förväntas bidra till en mer hållbar livsmedelsindustri genom att minska matsvinn under produktion och effektivisera resursanvändningen av havre.

I Over and Oat samverkar Sveriges ledande producenter av havredryck med forskare och experter kring praktiska och innovativa lösningar för att ta tillvara och valorisera restprodukten havreokara, som både är rik på kostfibrer och protein. Projektet innebär ett branschövergripande omställningsarbete fokuserat på processtekniker, cirkulära affärsmodeller och produktutveckling.

Marie Palmnäs från Chalmers Industriteknik leder ett arbetspaket fokuserat på affärsmodellering inom värdekedjan, ett arbete där även kollegan Linnéa Lindkvist har en nyckelroll. Arbetspaketet ämnar analysera den nuvarande värdekedjan och identifiera och analysera nya möjliga värdeströmmar, affärsmöjligheter och risker och hur olika parter påverkas för att bidra med kunskap och stöd vid implementering av cirkulära affärsmodeller för att bättra ta hand om havreokara.

Omfattningen av restflöden från havredryckstillverkning är betydande – för varje liter havredryck genereras ca 2 dl okara som idag varken utnyttjas på ett hållbart eller ekonomiskt sätt. Problemet är dessutom snabbt växande, med ökad produktion av havrebaserade drycker och produkter. Ambitionen är vidare att projektets resultat, metoder och färdigheter även ska kunna tillämpas på andra plantbaserade restprodukter då flertalet frågeställningar och systemutmaningar är gemensamma för branschen.

Här hittar du information om projektet på Axfoundations webbplats samt RE:Source webbplats.

Projektpartners och finansiärer
Over & Oat är ett samarbete mellan aktörerna Axfoundation, Oatly, The Green Dairy, Chalmers Industriteknik, KTH, Lund universitet, Elajo Technology Solutions, Kronholm Development AB, Martin & Servera – Sorunda Hallarna, Alfa Laval och Axfood. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas genom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source genom utlysningen ”Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser”. Projektet startade i september 2023 och pågår till våren 2026. 

Vill du veta mer?

Marie Palmnäs

Projektledare, PhD

Fler nyheter
Nyheter | 24 maj 2024
Nyhetsbrev nr 3. 2024
Nyheter | 23 maj 2024
Vi söker! Affärsinriktad projektledare inom material
Nyheter | 22 maj 2024
Digitala Produktpass: Nyckeln till cirkulära möbelflöden och hållbarhet i möbelindustrin

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.