Nytt projekt: PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror

Cellulosabaserade material
Cirkulära strategier & affärsmodeller
Hållbar kemi
Plast- & kompositmaterial
Syftet med detta projekt är att utveckla en tekno-ekonomiskt gångbar produktionsväg för PLA, Polylactic acid, från andra generationens råvaror såsom sidoströmmar från svensk skogs- och jordbruksindustri.

Projektets mål är att öka tillgängligheten till PLA och därigenom minska beroendet av fossilbaserad plast. Genom att öka produktionsvolymen av PLA från olika sekundära råvaror förväntas projektet främja utvecklingen av effektiva, hållbara och cirkulära affärsmodeller. Genom tillämpning av ny teknik med fokus på både ekonomi och teknologi förväntas projektet skapa flexibla och energieffektiva produktionsenheter. Detta förväntas i sin tur generera fler lokala arbetstillfällen och möjliggöra framtida export av både material, kunskap och teknologi.

Fakta
Projektets parter återfinns längs hela värdekedjan från råvara, via biorektorer och fermentering, polymerisation, ”kompoundering” till produkttillverkare och användare. Finansiär av projektet är Vinnova.

Vill du veta mer?

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Projektledare, Tekn Lic

Fler nyheter
Nyheter | 11 juni 2024
Effektiv skadeförebyggande åtgärd: Uppvärmda gångvägar minskar fallolyckor i städer
Nyheter | 11 juni 2024
Biogena kolflöden med fokus på jordbruk
Nyheter | 05 juni 2024
Marie-Louise i podden Hela kedjan om cirkulära byggprodukter av plast

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.