Digitaliseringen kräver mognad, mod och människor

Digitalisering är ordet på allas läppar, men vad innebär det egentligen? Begreppet är öppet för tolkning och någon egentlig fastslagen definition finns inte. Deltagarna på det interaktiva seminariet ”Digitalisering – Hur möter vi nya trender?” som Chalmers Industriteknik arrangerat tillsammans med Johannebergs Science Park fick med sig en hel del matnyttigt om den nya teknikens betydelse, möjligheter och utmaningar.

– Vägen framåt är varken snabb eller enkel, menar Michael Johansson på Digital Journey med ett citat av Marie Curie. Digitala tillämpningar kan se tjusiga och enkla ut, men det är rätt mycket att ta om hand.

Samtidigt handlar inte allt om komplicerad teknik och hårdvara. Hur ett företag lyckas med sin digitaliseringsprocess beror mycket på vilken inställning och digital mognad ledning och medarbetare har. Michael Johansson uppmanar företagsledningen att ta täten i det interna förändringsarbetet och påpekar att de mer traditionella företag som lyckats med sin transformation är de där man lyckats höja den digitala kunskapsnivån hos alla anställda.

Mod och tillförsikt vid snabba förändringar

– Om man gillar och förstår en förändring är det busenkelt, säger han, annars kan det vara svårt att se möjligheterna. Man behöver ha mod och tillförsikt – inte i första hand teknisk kunskap.

Michael Johansson drar paralleller till den industriella revolutionen som började i mitten på 1800-talet, men menar att den digitala revolutionen går tio gånger så snabbt och har mycket större påverkan på industrin och samhället.

– Därför är det inte konstigt att vi ibland kan känna ångest och stress över utvecklingen, säger han och tillägger att så långsamt som det går nu kommer det aldrig att gå igen. Tur att vi människor är adaptiva!

Kundens förväntningar och beteende i fokus

Att som företag dra nytta av digitaliseringens möjligheter handlar mycket om att titta på vad som utgör konkurrenskraften idag och utveckla och anpassa den. Det är viktigt att ställa sig frågor som ”Vilka (digitala) beteenden skaffar sig mina kunder?” och ”Hur kan vårt företag bli mer relevant för människor?”.

– Användarupplevelsen är nyckeln tillframgång, menar Carl Fredrik Kastengren från konsultföretaget Berotec, som berättar hur man som företag kan komma igång med sin IoT-utveckling.

IoT, eller Internet of Things, beskriver han som att man kopplar ihop maskiner, prylar och människor, lägger till data och skapar nya värden utifrån det.

– IoT har stora möjligheter, menar Carl Fredrik Kastengren, men kan också uppfattas som lite flummigt.

Hans exempel är desto mer konkret: ett företag som tillverkar transportsystem för spannmålsindustrin och lyfter sin produkt till nya nivåer genom att utnyttja data som redan genererats i det alltmer digitaliserade jordbruket. Företaget hade uppmärksammat att de inte utvecklades lika snabbt som omgivningen och agerade på det. Resultatet blev en bättre och mer tillförlitlig produkt samt minskade problem och nya möjligheter.

Välj en partner du trivs med

Som tips för att lyckas med en IoT-satsning framhåller Carl Fredrik Kastengren vikten av att välja en bra partner – med en företagskultur och ett samarbetsklimat som man trivs med – samt att arbeta iterativt. Börja i liten skala och förbättra och utveckla successivt.

Peter Olofsson från Knowledge Agency, lyfter fram informationen som central för digitalisering. Väl hanterad är den en strategisk tillgång för varje organisation och en nyckelfaktor när det gäller att nå högre effektivitet och bättre konkurrenskraft.

– Information är det som behövs för att fatta beslut, menar han. Ofta finns den informationen i olika system – det gäller att koppla ihop dessa system och göra informationen tillgänglig. Ur ett samhällsperspektiv är det nyttan för medborgarna som är viktig – inte digitaliseringen i sig.

Interaktiva verktyg för frågor och feedback

Under hela seminariet är deltagarna uppkopplade via ett interaktivt verktyg där de bland annat kan ställa frågor till föreläsarna och gemensamt bestämma vilka frågor som är mest intressanta. Och när Michael Johansson snabbt vill mäta temperaturen på digitaliseringsklimatet får han snabbt svar i form av grafer på projektorduken. Likaså resulterar frågan om vad seminariedeltagarna förknippar med begreppet digitalisering i ett ”word cloud” där orden kommunikation, förändring och effektivisering väger tyngst.

Det interaktiva verktyget är öppet för fler frågor och synpunkter till Chalmers Industriteknik ytterligare någon vecka.

Alla presentationer kommer att finnas tillgängliga på Johanneberg Science Parks webbplats

Läs också: Digitaliseringsbehov ska matchas med Chalmersforskning

Fler nyheter
Nyheter | 11 juni 2024
Effektiv skadeförebyggande åtgärd: Uppvärmda gångvägar minskar fallolyckor i städer
Nyheter | 11 juni 2024
Biogena kolflöden med fokus på jordbruk
Nyheter | 05 juni 2024
Marie-Louise i podden Hela kedjan om cirkulära byggprodukter av plast

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.