Circular Electronics Day!

Eventinformation

Start: 2020-01-24 12:00

End: 2020-01-24 12:00

Organisationer vill ha hållbara val på Circular Electronics Day

Elektronikprylar förknippas med en rad sociala och miljömässiga problem som ofta hänger samman med dagens linjära ekonomi. Den 24 januari är Circular Electronics Day, ett initiativ som syftar till att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ansvar för elektroniken de använder.

I dagens linjära ekonomi så bryter vi nya naturresurser för att tillverka produkter som ofta har en kort livslängd innan de slängs. Det leder till en rad allvarliga hållbarhetsproblem som påverkar människors hälsa och miljön.Tvångsarbete, bristande säkerhet och alltför långa arbetsveckor förekommer i hela leverantörskedjan, från råvarubrytning till slutmontering. Konfliktmineraler som används i IT-produkter underblåser väpnade konflikter och brott mot mänskliga rättigheter. Skadliga ämnen innebär en rad risker. Värdefulla naturresurser förbrukas i för snabb takt och problemen med elavfall är allvarliga. 50 miljoner ton elavfall skapas varje år. Det hanteras ofta på osäkra sätt vilket leder till problem för människors hälsa och miljön.

Även om tillverkare har det främsta ansvaret för produkterna de säljer så kan andra aktörer, som politiker, beslutsfattare, ideella organisationer och inköpare arbeta tillsammans för att bidra till lösningar.

– Inköpare har makt att påverka industrin att bli mer hållbar. Genom ansvarsfulla inköp kan de ha en direkt påverkan på människors liv, hälsa och miljön, säger Andreas Rehn, utvecklingschef  på TCO Development, organisationen bakom den globala hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, TCO Certified.

Organisationerna bakom Circular Electronics Day uppmuntrar både individer och organisationer att använda elektronik mer ansvarsfullt och inspirera andra att agera mer cirkulärt med hashtaggen #CircularElectronicsDay. Även om stora organisationer har större makt att påverka så kan alla bidra. De beslut som tas innan en produkt köps in har allra störst effekt.

  • Fundera på om du verkligen behöver produkten.
  • Kan du köpa begagnat?
  • Är det möjligt att hyra produkten?
  • Kan du reparera eller renovera en gammal produkt?

– Att se till att produkter och material används under en längre tid är det enskilt mest effektiva vi kan göra för att minska den negativa påverkan och mängden elavfall. Elektronik innehåller värdefulla, ändliga resurser och borde inte behandlas som avfall. Materialen bör i stället återanvändas i nya produkter, säger Andreas Rehn.

Ibland är det inte möjligt att reparera, hyra eller köpa en begagnad produkt. Tänk i så fall på det här för att produkten ska kunna leva så länge som möjligt:

  • Välj gärna en produkt med högre prestanda eftersom det ökar möjligheten att den kan användas under en längre tid, av dig själv eller en annan användare.
  • Välj en slitstark produkt som klarar av daglig användning.
  • Se till att produkten går att reparera och uppgradera, att servicemanualer och reservdelar finns tillgängliga och att batteriet går att byta ut.
  • För att få hjälp med urvalet, håll utkik efter en hållbarhetscertifiering där cirkulära krav ingår. Välj en certifiering som följer ISO 14024, eftersom det gör att kraven måste vara omfattande, relevanta och täcka produktens hela livscykel. En oberoende part kontrollerar att kraven uppfylls.
  • Sälj din gamla produkt, eller lämna in den till ett återbruks- eller återvinningscentral. Många återförsäljare och andrahandsbutiker tar emot produkter.
  • Klimatkompensera den negativa påverkan din nya produkt ger genom att återvinna en produkt med ett liknande klimatavtryck eller genom att köpa kompenseringen som en service.

– När organisationer går samman kan vi göra stor skillnad. Med Circular Electronics Day vill vi inspirera och visa exempel på hur konsumenter och organisationer kan påverka genom små, vardagliga beslut, säger Hanna Ljungkvist Nordin från IVL Svenska Miljöinstitutet, som är en av initiativtagarna bakom Circular Electronics Day.

Om Circular Electronics Day

Circular Electronics Day syftar till att uppmuntra organisationer och konsumenter till ett mer ansvarsfullt förhållningssätt till de elektroniska produkter de använder. Bakom initiativet står Chalmers Industriteknik,Dustin, European Environmental Bureau, CATAPA, Closing the Loop, IfixIT,   Inrego, IVL Swedish Environmental Institute, Lenovo, Industrial Environmental Economics at Lund University, Recipo, TCO Development, Tradera och Xllnc.

 

 

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.