Kvinnor mest utsatta för olyckor och skador i trafikmiljön som rollatoranvändare

Rollatorn är en svensk innovation som uppfanns av kuratorn Aina Wifalk. Rullatorn patenterades aldrig eftersom Aina ville att rollatorn skulle vara tillgänglig för alla. Rollatorn är ett viktigt rörelsehjälpmedel som möjliggör ett fortsatt aktivt liv då hälsan sviktar.

Antalet invånare över 80 år förväntas öka med över 50% mellan åren 2019 och 2030 i Sverige (Statistiska Centralbyrån). Många av dessa kommer att använda en rollator för att kunna förflytta sig både inomhus och utomhus.

En forskningsstudie har denna vecka publicerats i den nya internationella tidskriften, Traffic Safety Research – An Interdisciplinary Journal. Läs artikeln här.

De viktigaste resultaten från studien:

  • Olyckor med rollatorer i trafikmiljön ökar (80% under en 10-årsperiod), och denna ökning förväntas fortsätta på grund av en åldrande befolkning.
  • Det är flest kvinnor som drabbas av såväl singelolyckor (fallolyckor) (71%) som kollisioner (74%).
  • Påbackning var den vanligaste typen av kollisionsolycka, där ett motorfordon varit inblandat (54%). En stor andel av kollisionerna med motorfordon inträffade på parkeringar (31%) eller vid övergångsställen (22%).
  • Singelolyckor (fallolyckor) var mycket vanligare än kollisioner (83% jämfört med 17%).

Kunskapen från studien kan användas av olika yrkesprofessioner, som tex forskare, trafikplanerare, kuratorer inom hälso- och sjukvården, bilindustrin, hjälpmedelsproducenter och förskrivare.

Studien baseras på nationella registerdata från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), som tillhandahålles av Transportstyrelsen.

Vill du veta mer om forskningsstudien? Kontakta:

Anna Carlsson,
Forskare och projektledare, Chalmers Industriteknik
070–594 36 50
031–772 36 50
anna.carlsson@chalmersindustriteknik.se

Jörgen Lundälv,
Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet
Docent i trafikmedicin, Umeå universitet
031–786 5795
076–172 4711
jorgen.lundalv@socwork.gu.se eller jorgen.lundalv@umu.se

Fler pressmeddelanden
Pressmeddelande | 02 juli 2024
En digital tvilling utvecklas för att undersöka vägen till Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område
Pressmeddelande | 21 maj 2024
Sverige måste ta ledartröjan i materialracet
Pressmeddelande | 04 mars 2024
2DSPIN-TECH: A new Horizon Europe project creating memories

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.