Nytt projekt beviljat – BIOFACE

Nyligen beviljades projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” av Vinnova. Projektet syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi som bas.

Materialen kommer att baseras på giftfri och företrädesvis förnybar råvara och utmaningen kommer att bestå i att optimera materialen för beständighet och lågt underhåll över lång tid, uppfylla samtliga myndighetskrav och ha minimal miljöpåverkan. Detta i kombination med uppfyllande av krav och förväntningar på återvinning och återbruk.

Projektet består av parter från hela värdekedjan (PaperShell, Nouryon, Brixly, Olsson Lyckefors Arkitektur, Stena Recycling) och ett samarbete mellan näringsliv och forskningsinstitut (RISE, Chalmers Industriteknik), där den samlade kompetensen kommer att ge goda möjligheter att ta beslut grundade på gedigna forskningsresultat och möjlighet till snabb industrialisering. Arbetet innefattar både behovs-, hållbarhets-, och marknadsanalys, materialutveckling och verifiering, samt spridning av projektresultat. Projektet löper mellan maj 2023 till juli 2025 och koordineras av Chalmers Industriteknik.

Vill du veta mer?

Kerstin Jedvert

Projektledare, PhD

Fler nyheter
Nyheter | 24 maj 2024
Nyhetsbrev nr 3. 2024
Nyheter | 23 maj 2024
Vi söker! Affärsinriktad projektledare inom material
Nyheter | 22 maj 2024
Digitala Produktpass: Nyckeln till cirkulära möbelflöden och hållbarhet i möbelindustrin

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.