Rundabordssamtal om koldioxidfri produktion i biobaserad industri

Eventinformation

Start: 2024-05-23 09:30

End: 2024-05-23 12:00

Location: Guldhuset, Sven Hultins Plats 1-2, Göteborg den 23 maj och digitalt den 28 maj

BioInnovation, Chalmers Industriteknik och CIT Renergy bjuder in till samtal kring koldioxidfri biobaserad produktion. Du får där chansen att ta del av preliminära resultat från intervjuer som genomförs under våren, och bidra med din expertis inom området. Syftet är att förankra och förfina resultat och slutsatser med hjälp av inspel från dig som deltagare.

Rundabordssamtalen genomförs som en del av ”Områdesanalysen Koldioxidfri produktion i biobaserad industri”, där målet är att beskriva en vision för en koldioxidfri produktion och hur den skulle kunna bli verklighet. Vägen mot koldioxidfrihet inkluderar åtgärder för att öka andelen bioråvara som nyttiggörs i produkter såväl som åtgärder för att ta tillvara den koldioxid som inte kan undvikas genom användning eller permanent lagring (CCU/CCS).

Läs mer och anmäl dig här.

OBS! Digitalt via Teams kommer eventet att gå den 28 maj.

Kontakt för frågor om workshopen:
Hanna Ulmefors, Chalmers Industriteknik, hanna.ulmefors@chalmersindustriteknik.se
Elin Svensson, CIT Renergy, elin.svensson@chalmersindustriteknik.se 

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.