SAFER knyter nytt samverkansavtal för fortsatt trafiksäkerhetsforskning

SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre vid Chalmers tillkännager stolt starten av sin sjätte etapp och markerar därmed en ny era av forskning och kunskapsuppbyggnad. 45 partners deltar i det nya samverkansavtalet, som alla bidrar till visionen att skapa en säker mobilitet för alla.

Trots framsteg inom vägtrafiksäkerhet kvarstår allt för många trafikrelaterade skador och dödsfall. Varje år förlorar cirka 1,3 miljoner människor sina liv i trafiken. SAFERs samverkansforskning avser att bidra till att minska dessa siffror och förbättra trafiksäkerheten genom att generera kunskap, baserade på vetenskapliga grunder, för framtida produkter, tjänster, policy och lagstiftning,

SAFER är sedan 2006 en samarbetsplattform där partners från akademi, industri, forskningsinstitut och samhällsaktörer arbetar tillsammans för att skapa och dela kunskap, genomföra mångdisciplinär forskning och främja en säkrare trafik för alla. Den sjätte etappen, som startar den 1 januari 2024, syftar till att fördjupa forskningsinsatserna och utöka systemperspektivet för att än bättre förstå mänskligt beteende, samt att förbättra principer för säkra produkter, tjänster och infrastruktur.

SAFER erbjuder sina partners en mängd fördelar, inklusive kunskapsuppbyggnad, nätverksmöjligheter, tillgång till forskningsresultat och resurser, samarbetsprojekt och möjlighet att utnyttja nationella och internationella forskningsprogram. SAFERs plattform ger även partners en enhetlig och trovärdig kanal för att nå specifika målgrupper, påverka policys och nå fram till viktiga beslutsfattare. Genom SAFER kan partners också få tillgång till interna finansieringsmöjligheter för explorativa förstudier och andra idéutforskande aktiviteter.

För att tackla våra gemensamma globala trafiksäkerhetsutmaningar kommer SAFER att introducera arbetsgrupper som blir våra huvudsakliga forum för inspiration, idéinkubation, projektgenerering och fokuserade diskussioner. Dessa grupper kommer att adressera identifierade behov och främja samarbete inom forskarsamhället. SAFERs partners kan anmäla sig till dessa här.

(Vi på Chalmers Industriteknik är partner i SAFER, och tillhandahåller vi kompetent personal till centrets kansli, med specialisering inom ledning av komplexa samverkans- och innovationsmiljöer.)

Vill du veta mer?

Malin Levin

Biträdande föreståndare SAFER

Magnus Granström

Föreståndare SAFER

John-Fredrik Grönvall

Projektledare

Ines Heinig

Projektkoordinator på SAFER, PhD

Fler nyheter
Nyheter | 11 juni 2024
Effektiv skadeförebyggande åtgärd: Uppvärmda gångvägar minskar fallolyckor i städer
Nyheter | 11 juni 2024
Biogena kolflöden med fokus på jordbruk
Nyheter | 05 juni 2024
Marie-Louise i podden Hela kedjan om cirkulära byggprodukter av plast

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.