Årets pris för genomslag i samhället tilldelas ”Gesualdo”

2020 års Chalmers pris för genomslag i samhället tilldelas forskargruppen bakom impact case ”Gesualdo – simulering av masstransport i mjuka porösa material”.

Som ett led i ett SuMo projekt har Gesualdo vidareutvecklas med ny funktionalitet av forskare på Chalmers, Chalmers Industriteknik samt Boid. Chalmers Industriteknik har varit delaktiga i nyttiggörande-processen med strategi och utredningar, samt programmering av grafiskt användargränssnitt. BOID har jobbat med analys av användarbehov och design av användargränssnitt.

Motivering för 2020 års pristagare lyder:

Årets pristagare består av forskare som genom ett målmedvetet, aktivt och brett arbetssätt åstadkommit stora samhälleliga värden. Tack vare ett nära samarbete med flera industriella partner från olika branscher, och med involvering av andra forskare och flera aktörer i Chalmers innovationsekosystem, har man utvecklat ny praktik i form av ett användarvänligt beräkningsverktyg som underlättar omställningen till hållbara biobaserade material. Beräkningsverktyget används i industrin och ger möjlighet att studera och visualisera egenskaper i materialet på detaljnivå, vilket har bidragit till ett förändrat tänkesätt, en ny logik, hos användarna. Ytterligare tillämpning av verktyget kan väntas med hjälp av medverkande part som kan åta sig kunduppdrag bortom de ursprungliga industripartnerna.

Sumo biomaterials är ett forskningscenter som drivs av bland annat Chalmers och industripartners, Gesualdo är en del av detta. Gesulado är en mjukvara som kan beräkna hur vätska sprids i porösa material till exempel genom diffusion. En mängd parametrar relaterade till detta beräknas av programmet. Programmet har funnits i ett antal år och består av två delar:

  1. En backend ansvarig för beräkningarna.
  2. En frontend där alla inställningar görs och där resultatet visualiseras på olika sätt.

Priset kommer att delas ut iden 10 september.

Vill du veta mer om Gesulado, läs här.

Fler nyheter
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?
Nyheter | 20 juni 2024
Sommarhälsning från Golaleh Ebrahimpur, VD, Chalmers Industriteknik
Nyheter | 20 juni 2024
Chalmers Industriteknik får Eurostars finansiering för innovativt spårbarhetsprojekt inom fiske

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.