Energieffektivisering i industrin

Eventinformation

Start: 2022-06-20 13:00

End: 2022-06-20 17:00

Location: Online

Målgrupp: Industri, universitet och högskolor, institut och myndigheter
Moderator: Thore Berntsson
Anmälan: Senast 13 juni via Eventbrite

Energieffektivisering är en av de viktigaste möjligheterna ekonomiskt och, inte minst, klimatmässigt i industrisektorn. Alla nya industriella tekniker och system för kraftigt minskade klimatgasutsläpp måste samspela med effektiviseringsåtgärder. Potentialen för ytterligare energieffektivisering i olika industrityper bedöms som betydande som en del av omställningen av industrisektorn.

Program

13.00
Aktiviteter inom IEA-samarbetet IETS TCP
Heléne Johansson, IETS Secretariat

13.20
Behöver vi tänka nytt om effektivisering för att nå Paris-målen?
Max Åhman, Docent, avd. miljö-och energisystem, LTH

Energieffektivisering i industrin – en fråga om teknikåtgärder eller behövs en vidgad systemsyn?
Patrik Thollander, Professor energisystem, Linköpings universitet & högskolan i Gävle

Samspel mellan energieffektivisering och åtgärder för klimatomställning i processindustrin
Elin Svensson, Docent i energieffektiva industriella processer, och Max Biermann, doktorand inom projektet Preem CCS, avd. Energiteknik, Chalmers

14.20
Effektivt energianvändande i svartlutsindunstning
Fredrik Kall, Director Evaporation ash&bio, Valmet AB

Energisymbioser, exempel på relevanta systemperspektiv på effektiv energianvändning
Rickard Fornell, Senior forskare, RISE Research Institutes of Sweden AB

15.00 Paus

15.10
Energieffektivisering – det första ”bränslet” för dekarbonisering. Erfarenheter från fallstudier och samarbeten
Kajsa Dahlberg, Hydrogen Business Development Owner, Alfa Laval

Elektriska motorer, industrins superanvändare av elenergi
Peter Isberg, Digital ledare, Motion, ABB AB

Energieffektivisering för ett fossilfritt Sverige
Ebba Willerström Ehrning, Projektledare, Fossilfritt Sverige

Möjligheter och genomförande – har myndigheterna rätt förutsättningar?
Anders Pousette, Senior handläggare, Energimyndigheten

16.00 Diskussion

16.30 Slut

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA-samarbetet IETS TCP (Industrial Energy-Related Technologies and Systems). Inom IETS TCP pågår internationellt samarbete inom områden kopplade till effektivisering.

Exempel på viktiga frågeställningar är:

  • Energieffektivisering i industrin — definitioner och systemgränser
  • Potentialer, teoretiskt/praktiskt för el respektive bränslen
  • Förändring av potentialen vid förväntad minskande tillgång och ökande priser för olja och gas
  • Energieffektivisering i kombination med framtida åtgärder för minskning av klimatgasutsläpp — systemsyn och processintegration
  • Effektivisering i processindustrin och i SMEs — två olika angreppssätt
  • Affärsmodeller och styrmedel

Seminariet syftar till:

  • Att presentera erfarenheter och pågående satsningar inom ovanstående frågeställningar
  • Att diskutera åtgärder för ökad energieffektivisering i industrin
  • Att identifiera möjligheter till ökat nätverkande i Sverige och internationellt inom IEA

Seminariet är avgiftsfritt.

 

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.