SME-nätverk främjar energieffektivisering

Även små och medelstora företag har mycket att vinna på att jobba aktivt med energieffektivisering. Projektet Nätverk för energieffektivisering (EEnet) ledde exempelvis till att företagen National Sweden i Halland och Isolamin i Norrbotten minskat sina energikostnader med närmare en miljon kronor om året vardera.

Tillsammans med 286 andra företag i hela landet deltog de i projektet som bidragit med verktyg för att jobba systematiskt för minskad energianvändning, vilket också lett till ökad konkurrenskraft och ett starkare varumärke. I projektet ingick bland annat energikartläggning, expertrådgivning och stöd för genomförande av olika energieffektiviseringsåtgärder.

Just nätverkandet visade sig vara en framgångsfaktor. De övergripande målen för projektet var att hjälpa små och medelstora företag inom olika branscher att effektivisera sin totala energianvändning och att företagen skulle ha tillräcklig kunskap för att kunna fortsätta att arbeta med energifrågan även efter att projektet avslutats. Resultatet blev 2 274 energibesparande åtgärder på totalt 126.6 GWh. Förutom goda resultat har projektet genererat andra positiva effekter – till exempel ett förbättrat kontaktnät och ökad förståelse mellan företag, energikontor, länsstyrelser och Energimyndigheten.

Nätverk för energieffektivisering drevs av regionala energikontor och länsstyrelser med stöd från Energimyndigheten under åren 2015 till 2021. CIT Industriell Energi deltog i projektet och medverkade vid utveckling av utbildningsmaterial, följde upp resultat samt bidrog med kompetens för systematiskt arbete med energieffektivisering.

– Det här är ett väldigt bra exempel på hur samverkan och nätverkande kan bidra till att små- och medelstora företag kan få verktyg till stöd för energieffektivisering, säger Ingrid Nyström som är en av konsulterna som deltagit med expertis i projektet.

Läs mer om projektet på Energimyndighetens webbplats:

Företagsnätverk för energieffektivisering ger sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft (energimyndigheten.se)

Så fungerar nätverken (energimyndigheten.se)

Fler nyheter
Nyheter | 28 juni 2024
Till minne av Patrik Carlsson
Nyheter | 27 juni 2024
Känner du till femstegsprocessen?
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.