IETS-Task XXI: Avkarbonisering av industriella system inom ramen för en cirkulär ekonomi

Analys & omställning av värdekedjor
Industriell & urban symbios
Task XXI undersöker ämnet cirkulärt kol ur ett industriperspektiv för att beskriva industriella energisystem inom en hållbar, fossilfri ekonomi. Målet är att uppnå både resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, samt ett hållbart energisystem.

Inom ramen för IETS Task XXI har Chalmers Industriteknik och RISE fått i uppdrag att skapa ett svenskt konsortium och en samverkansplattform för kunskapsutbyte. Konsortiet består av representanter från akademin, forskningsinstitut och industrin, och är kopplat till ett internationellt nätverk inom International Energy Agency (IEA) med deltagare från Europa och Nordamerika.

Arbetet med Task XXI i Sverige har påbörjats och de senaste framstegen inom cirkulära kolflöden och industriell symbios kommer att diskuteras i olika workshoppar och seminarier under 2023 och 2024. Särskild fokus kommer att ligga på hantering av cirkulära kolflöden i LCA och energisystemmodellering, integrering av kolavskiljning i industrin, affärsmodeller och goda exempel på industriell symbios.

Projektet pågår mellan 2023 och 2024 och finansieras av Energimyndigheten.

Här hittar du mer information om Task XXI.

Vill du veta mer?

Nikolaos Xafenias

Projektledare, PhD

Fler nyheter
Nyheter | 28 juni 2024
Till minne av Patrik Carlsson
Nyheter | 27 juni 2024
Känner du till femstegsprocessen?
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.