Nu tas nästa steg för standardisering av grafen

Det nystartade projektet ”Standardization, a Road to Graphene Market” tar avstamp i nationella prioriteringar för att i högre grad än tidigare agera internationellt.

Nu går vi från snack till verkstad, säger Åsalie Hartmanis, projektledare på Chalmers Industriteknik..

Det nya projektet startade i november och kommer att pågå under två år. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för kvalitetssäkrad produktion av grafen och 2D-material i Sverige och Norden och därigenom stärka konkurrenskraften på den internationella marknaden.

Att agera på standardförslag och utveckla egna förslag kommer att vara projektets kärna, säger Åsalie Hartmanis.

Fokus kommer att läggas på dialogen mellan tillverkare och användare av 2D-material samt att öka engagemangen och samarbetet kring grafenstandardisering i Norden.

Om de nordiska länderna är överens och röstar samstämmigt på förslagen inom ISO  blir vi fem gånger starkare än exempelvis Kina, som är ett av de ledande länderna när det gäller att ta fram standardförslag, säger Åsalie Hartmanis

Chalmers Industriteknik leder konsortiet som i övrigt består av RISE, SIS, fyra svenska och ett norskt grafenföretag.

 

Fakta

Partner: Chalmers Industriteknik, RISE, SIS Svenska Institutet för Standarder, Bright Day Graphene AB, Grafren AB, Graphensic AB, Graphmatech AB, LayerOne AS

Referensgrupp: ABB, Alfa Laval, Billerud Korsnäs, National Halmstad, Nolato Silikonteknik, TetraPak, 2D Fab, 2D Tech, SAAMS.

Projekttid: November 2021-november 2023.

Mål: Att skapa förutsättningar för kvalitetssäkrad produktion av grafen och 2D-material i Sverige och Norden och därigenom stärka konkurrenskraften på den internationella marknaden. Ytterligare ett mål är att underlätta för användarna att hitta rätt grafen och 2D -material av hög kvalitet för deras tillämpning.

Förväntade effekter: Ett ökat nordiskt engagemang för standardisering i hela grafens värdekedja. Sverige kommer att väsentligen bidra till det internationella arbetet genom att kommentera standardiseringsförslag och skapa standardförslag utifrån de nationella prioriteringarna En långsiktig effekt är att öka Sveriges påverkan på internationell standardisering inom ISO genom ökat samarbete med Graphene Flagship och inom Norden.

Genomförande: Att agera på standardförslag och utveckla egna förslag kommer att vara projektets kärna. För att skapa engagemang och kunskap tänker vi arrangera olika möten/workshops. Fokus kommer att läggas på dialogen mellan tillverkare och användare av 2D-material. Genom de olika partnernas nätverk kommer vi att samarbeta nationellt och internationellt, t ex via Graphene Flagship och direkt via ISO, men också med olika nationella och nordiska standardiseringskommittéer. Resultaten kommer att spridas i ekosystemet via SIO Grafen och andra partners nätverk.

Fler nyheter
Nyheter | 24 maj 2024
Nyhetsbrev nr 3. 2024
Nyheter | 23 maj 2024
Vi söker! Affärsinriktad projektledare inom material
Nyheter | 22 maj 2024
Digitala Produktpass: Nyckeln till cirkulära möbelflöden och hållbarhet i möbelindustrin

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.