Mot hållbara evenemang genom engångsfria lösningar

Med stöd av RE:Source och Energimyndigheten kommer detta projekt att demonstrera hur system för återanvändbara förpackningar för mat och dryck vid större evenemang kan bidra till ökad hållbarhet, minskad nedskräpning och lägre kostnader för städning och avfallshantering.

En viktig pusselbit i branschens förberedelser inför nya krav och regler

Senast 1 januari 2024 måste restauranger, caféer och eventarrangörer erbjuda återanvändbara förpackningar som ingår i ett rotationssystem. Som ett led i förberedelserna inför de stora och utmanande förändringarna kommer demonstrationsprojektet att samla viktig kunskap och erfarenhet som hjälper branschens aktörer att ställa om till engångsfria evenemang.

Demonstrationsprojekt för test av system med återanvändningsbara förpackningar vid event

Systemet med återanvändningsbara förpackningar kommer att testas vid tre utvalda evenemang under 2023. Systemet omfattar specifikt anpassade, individuellt märkta och återanvändningsbara tallrikar, muggar och glas, teknisk plattform för att säkerställa spårbarhet i retursystemet, specialanpassad disklösning, och driftorganisation för diskning och logistik. Utöver att testa och utvärdera själva systemet och dess komponenter kommer projektet även att studera och utvärdera frågor rörande besökarnas perspektiv och nöjdhet samt hur tjänster och affärsmodeller kan utformas för att underlätta samverkan och möjliggöra gemensamt värdeskapande.

Demonstrationsprojektet leds av Stiftelsen Chalmers Industriteknik och konsortiet består av Panter, systemleverantör med fokus på ”återanvändbara take away-förpackningar som tjänst”, Light My Fire, som tillverkar cirkulära tallrikar, muggar och glas, Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads Universitet, tjänsteföretaget SamhallGöteborg & Co AB, Göteborgs stads officiella destinationsbolag, Got Event AB, Göteborgs stads evenemangs- och arenabolag och Region Gotland.

”Vi behöver få lösningar och metoder för att kunna skapa engångsfria evenemang av många skäl och förhoppningen är givetvis att detta projekt kommer bli den sista pusselbiten som många har ett behov av. Målet är att projektet ska gynna många aktörer runt om i landet.” säger Filip Eklund, hållbarhetsutvecklare, Göteborg & Co, en del av Göteborgs Stad.

Fler pressmeddelanden
Pressmeddelande | 02 juli 2024
En digital tvilling utvecklas för att undersöka vägen till Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område
Pressmeddelande | 21 maj 2024
Sverige måste ta ledartröjan i materialracet
Pressmeddelande | 04 mars 2024
2DSPIN-TECH: A new Horizon Europe project creating memories

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.