Chalmers Industriteknik får Eurostars finansiering för innovativt spårbarhetsprojekt inom fiske

Spårbarhet och digitala produktpass

Nya landningsregler inom fisket och det europeiska digitala produktpasset (DPP) skapar nya krav för mer exakta data och en bättre förvaltning av havsresurserna. Chalmers Industriteknik, tillsammans med CodeIT och Sone4, har beviljats Eurostars finansiering från EUREKA Network för att utveckla Legal Landing, en användarvänlig spårbarhetslösning för vildfångad fisk som ska kunna erbjuda en säker, effektiv och kostnadseffektiv lösning för att uppfylla dessa krav. Genom att byggas på ett flexibelt sätt, kommer Legal Landing att kunna möta spårbarhetsbehov hos företag av olika storlekar och sektorer.

Projektet, som kallas TRACELAND, syftar till att säkerställa produktkvalitet, hållbarhet, och laglighet i enlighet med nya branschkrav. TRACELAND ska hjälpa fiskerinäringen att snabbt och smidigt anpassa sig till nya regleringar samt förbättra transparens och effektivitet i fiskeribranschen.

Projektet kommer att pågå över 2,5 år.

Eurostars är det största internationella finansieringsprogrammet för små och medelstora företag som syftar till att skapa innovativa produkter, processer eller tjänster för kommersialisering. TRACELAND valdes ut under Eurostars-3, Call 6, som avslutades i mars 2024 och medfinansieras av de nationella budgetarna i varje partners stat, via Norges forskningsråd (Forskningsrådet) och Sveriges innovationsmyndighet (Vinnova), samt av EUREKA Network.

Vill du veta mer?

Nikolaos Xafenias

Projektledare, PhD

Fler nyheter
Nyheter | 28 juni 2024
Till minne av Patrik Carlsson
Nyheter | 27 juni 2024
Känner du till femstegsprocessen?
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.