ProSAFe är ett nytt projekt som ska förebygga fallskador hos äldre

Höftfrakturer är en av de vanligaste orsakerna till skador hos äldre och bidrar till stort mänskligt lidande. Förutom långa behandlings- och rehabiliteringstider kan fallskador leda till nedsatt rörlighet, minskad social kontakt, depression och inte sällan dödsfall då en av fem äldre patienter dör inom ett år efter skadan. Projektet ProSAFe (Personlig skydd mot fallskador – förbättrat livskvalitet hos äldre) har som mål att bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande hos äldre genom att utveckla innovativa skyddande lösningar som kan förebygga fallrelaterade höftskador. 

Höftfrakturer kostar det svenska samhället runt 1,5 miljarder kronor varje år, i form av direkt sjukvård samt indirekta kostnader till följd av ett ökat vård- och omsorgsbehov. För den skyddsutrustning som finns på marknaden är användningsgrad och acceptans låg. I ProSAFe kommer tvärvetenskapliga aktörer från små och stora företag, offentlig sektor, pensionärsorganisation, akademi och institut samlas för att utveckla nästa generation smarta skyddslösningar med fokus på höftfrakturer. Med tät samverkan med slutanvändare/kunder inom pensionärsorganisation och vård-/äldreomsorg kommer specialister inom materialvetenskap, testutveckling, simulering och sensorteknik designa, producera, testa och utvärdera estetiskt tilltalande lösningar med optimerad prestanda, komfort och prisbild. 

Parallellt sker en utförlig genomgång av kravställningar samt fördelar/nackdelar med produktkategorisering inom till exempel förskrivningsbara hjälpmedel respektive produkter som rekommenderas av äldrevård/omsorg. På detta sätt finns slutanvändare/kunder och deras innovationsorganisationer med genom hela designprocessen, vilket ger en snabbare väg mellan innovation och marknad.

Projektet finansieras av Vinnova

Projektpartners

RISE, Högskolan i Borås, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning med Verklighetslabbet, Chalmers Industriteknik, KTH, SKPF, Region Gotland, Infonomy, Autoliv, TST, Germa, Fn och Örebro kommun.

Här på RISE webbplats kan du också läsa om projektet.

 

Fler nyheter
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?
Nyheter | 20 juni 2024
Sommarhälsning från Golaleh Ebrahimpur, VD, Chalmers Industriteknik
Nyheter | 20 juni 2024
Chalmers Industriteknik får Eurostars finansiering för innovativt spårbarhetsprojekt inom fiske

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.