Grönare bioeten med elektriferad process

Eten är den absolut viktigaste byggstenen i kemiindustriklustret i Stenungsund, likväl som inom den kemiska industrin i sin helhet. Att producera förnyelsebar eten är en av de mest betydelsefulla åtgärderna för att nå målen om en hållbar processindustri på sikt. Ökad elektrifiering vid produktion av grön eten bidrar ytterligare till dessa mål.

I ett nytt projekt inom Klimatledande processindustri undersöks möjligheten att öka elektrifieringsgraden för två olika processer för produktion av eten. Studien baseras på en nyligen avslutad screeningstudie av kommersiellt tillgängliga tekniker för produktion av eten från biobaserad etanol i Stenungsund.

Projektgruppen ska studera påverkan på processernas energiprestanda och processekonomi samt göra en grov uppskattning av hur mycket klimatavtrycket kan minska genom ökad elektrifiering. Resultaten kommer att presenteras offentligt samt att bli underlag in en planerad förprojektering för bioetenproduktion (ca 50 000 ton per år) i Stenungsund.

– Det här är processer som kräver höga temperaturnivåer i reaktorerna, säger projektledaren Stefan Heyne från Chalmers Industritekniks dotterbolag CIT industriell Energi.

Idag används fossil naturgas som antingen eldas i en processugn eller genererar ånga i en naturgaspanna. Inom ramen för studien ska alternativ för elektrifiering av de stora processtegen undersökas.

– Om förstudien kan identifiera kommersiella lösningar som även är ekonomiskt hållbara kan vi minska klimatpåverkan av bioetentillverkningen och därmed framtidssäkra processen, menar Stefan.

Övriga projektmedlemmar är Lars Lind från Adesso Biocomponents och Geir Tangenes, Inovyn. Projektet finansieras av Vinnova genom Västsvenska kemi-och materialklustret/klimatledande processindustri samt deltagande parter.

Läs rapporten från den tidigare genomförda studien: Bio-olefins  – Screening study for a commercial bio-ethylene plant in Stenungsund

Fler nyheter
Nyheter | 11 juni 2024
Effektiv skadeförebyggande åtgärd: Uppvärmda gångvägar minskar fallolyckor i städer
Nyheter | 11 juni 2024
Biogena kolflöden med fokus på jordbruk
Nyheter | 05 juni 2024
Marie-Louise i podden Hela kedjan om cirkulära byggprodukter av plast

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.