4 av 10 gravida använder bilbältet felaktigt

Stiftelsen Chalmers Industriteknik har tillsammans med Folksam genomfört en undersökning som visar på stor okunskap kring hur bilbältet ska användas under en graviditet. Hela 40 procent av alla gravida använder bältet fel.

I undersökningen framkom att nästan alla använder bilbälte, men nära 40 procent använder det felaktigt. Vid en krock kan detta få allvarliga konsekvenser för både kvinnan och det ofödda barnet.

– Det är förvånansvärt höga siffror. Om den gravida kvinnan använder säkerhetsbältet på ett korrekt sätt, medför det i sin tur att även att det ofödda barnet skyddas, säger Anna Carlsson, forskare på Chalmers Industriteknik.

Studien visar att majoriteten av kvinnorna (84%) använder bilen varje dag eller några gånger i veckan. Det innebär att gravida ofta utsätter sig för en förhöjd risk att skadas då felanvändningen är stor.

– Säkerhetsbältet är det absolut viktigaste skyddssystemet och minskar risken att omkomma vid en kollision i personbil med cirka 50 procent, så även för gravida. Som gravid är det extra viktigt att tänka på hur du sätter på dig bältet så att både du och det ofödda barnet skyddas optimalt, säger Helena Stigson, forskare på Folksam.

Endast en tredjedel av kvinnorna hade fått eller aktivt sökt information om hur bilbältet ska användas under graviditeten och även bland dessa kvinnor använde var tredje bältet fel. Felanvändningen var betydligt högre i gruppen som inte fått någon information. I denna grupp använde 42 procent bältet felaktigt.

– Detta visar tydligt behovet av korrekt information till gravida men också att den information som ges till gravida idag är bristfällig. Det är viktigt att fler aktörer sprider information om hur gravida ska använda bilbältet på ett korrekt sätt. Vår förhoppning är att denna kartläggning även ska användas av exempelvis biltillverkare för att utveckla bättre bältessystem, säger Helena Stigson.

Den vanligaste felanvändningen är att placera diagonalbältet, den övre delen av bältet, felaktigt över bröstkorgen och magen. Det är viktigt att höftbältet dras under magen och att det dras åt över höften så att det inte glider upp över magen. Diagonalbältet ska dras vid sidan av magen, över bröstkorgen mellan brösten och mitt på skuldran. Bältet får inte glida ut över axeln och ska sitta så nära kroppen som möjligt. Säkerhetsbältet är designat för att fånga upp och fördela belastningen över kroppen vid en krock och om det används felaktigt kan både kvinnan och det ofödda barnet skadas.

Undersökningen visar även att flera gravida upplever brister i komfort och använder bältet på annat sätt. En femtedel håller undan bältet med handen och 16 procent använder produkter som saluförs som ett komplement till bältessystemet för gravida som ska styra bort bältet från magen.

– Då det inte finns några krav på krocktester som visar hur de påverkar bilbältets funktion eller som styrker att dessa produkter ökar säkerheten bör dessa produkter ses som en komfortdetalj snarare än en säkerhetsprodukt, säger Helena Stigson.

Läs rapporten här. S40624_Rapport_Baltesanvandning_Gravida_2021_K4

Se inslaget från TV morgon här.

Hjälp oss at sprida informationen. Ladda ned S40617 Toapratare_Gravid Bälte_A4 och sätt upp den på dagis, förskolor, skolor, kontor, butiker med flera.

Fler nyheter
Nyheter | 24 maj 2024
Nyhetsbrev nr 3. 2024
Nyheter | 23 maj 2024
Vi söker! Affärsinriktad projektledare inom material
Nyheter | 22 maj 2024
Digitala Produktpass: Nyckeln till cirkulära möbelflöden och hållbarhet i möbelindustrin

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.