Digitaliseringsbehov ska matchas med Chalmersforskning

Trenden är tydlig och möjligheterna verkar oändliga. Ändå är det inte helt självklart om, när och hur man ska hoppa på digitaliseringståget. Chalmers Industriteknik genomför just nu tillsammans med Chalmers Styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik (IKT) en kartläggning av aktuell forskning inom högskolan samt de behov som finns inom företag och offentlig sektor. Detta för att finslipa på vårt erbjudande och bättre stödja våra kunder i digitaliseringsprocessen.

– Digitalisering är ju egentligen inget nytt, säger Staffan Sjödin, CITs projektledare för kartläggningen, men tekniken för att lagra, överföra och behandla stora datamängder har i dag nått en nivå och tillgänglighet som ger upphov till möjligheter av tidigare oanat slag.

För ett företag kan digitalisering innebära ett helt nytt sätt att driva affären, ta betalt eller effektivisera produktionen. I offentlig sektor finns exemplevis behov av olika typer av smarta och uppkopplade prylar (”Internet of Things” eller IoT) som mäter och bevakar olika hälsotillstånd hos patienter.

CITs Babu Asokan har, tillsammans med flera kollegor med insikt i området, arbetat med projektets förstudie under våren och presenterade resultaten så långt vid det öppna digitaliseringsseminarium som CIT arrangerade tillsammans med Johanneberg Science Park 20 april.

I förstudien har man identifierat ett antal utmaningar som små- och medelstora företag ställs inför i och med digitaliseringen. Rätt hanterade kan dessa utmaningar leda till betydande affärsfördelar. Babu Asokan nämner som exempel filmdistributionsföretaget Netflix som växte sig stort genom att sluta distribuera dvd:er och istället leverera film via streamingtjänster – något som krävde förmåga till innovation och produktutveckling. Man lyssnade helt enkelt på kunderna, som inte längre vill äga fysiska exemplar av olika medier utan bara ha tillgång till dem vid specifika tillfällen.

Babu Asokan nämner också e-handel, riktad marknadsföring med hjälp av analys av tillgänglig kunddata, smarta uppkopplade produkter som kommunicerar med tillverkare och användare samt så kallad crowdfunding, eller på svenska gräsrotsfinansiering, som möjligheter för företag som vill utveckla sin verksamhet med hjälp av digitalisering.

Arbetet med att inventera digitaliseringsbehov och potential inom industrin och den offentliga sektorn och jämföra detta med Chalmers forskningssatsningar kommer att resultera i en rapport samt  i konkreta tjänsteerbjudanden från Chalmers Industriteknik.

Är du nyfiken på digitalisering eller hur annan pågående forskning inom Chalmers kan användas i ditt företag? Välkommen att kontakta oss!

Läs också: Digitaliseringen kräver mognad, mod och människor (artikel om seminariet)

 

Fler nyheter
Nyheter | 28 juni 2024
Till minne av Patrik Carlsson
Nyheter | 27 juni 2024
Känner du till femstegsprocessen?
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.