VELES – Det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa

Effektivare samarbete för innovation
Affärsutveckling
Immateriella rättigheter & tillgångar
Även om en enorm mängd hälsodata genereras varje sekund är det långt ifrån enkelt för vårdpersonal att få tillgång till dem. Dessutom registreras de flesta patienters hälsodata fortfarande på papper, och medborgarna kan inte alltid enkelt komma åt sina hälsodata elektroniskt. Att dela dessa uppgifter med flera olika vårdgivare blir en särskilt stor utmaning.

De invecklade och ojämlika reglerna, strukturerna och processerna, både inom och mellan länder, utgör stora hinder för tillhandahållande av och innovation inom hälso- och sjukvård. VELES banar väg för det europeiska hälsodataområdet (EHDS), ett robust rättsligt ramverk för att utnyttja hälsodatas fulla potential. Det kommer att möjliggöra forskning, innovation, folkhälsoinitiativ, välgrundat beslutsfattande och regleringsinsatser.

12 partners från fyra länder (Bulgarien, Rumänien, Grekland och Cypern) har tillsammans med Chalmers Industriteknik, Sveriges representant, International Data Space Association från Tyskland och INSOMNIA Digital Innovation Hub från Spanien gått samman för att skapa det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa.

Vi är med i VELES-projektet för att använda vår tematiska expertis och nationella bästa praxis för att skapa och validera ett ramverk för förändring mot tillhandahållande av smarta hälsotjänster, och för att leda en framåtblickande undersökning av nya kompetenser och färdigheter för forskare, entreprenörer och yrkesverksamma inom forskning och innovation inom smart hälsa.

Prenumera på VELES nyhetsbrev. Här hittar du det.

Vill du veta mer?

Aleksandra Kempinska

Projektledare, MSc

Fler nyheter
Nyheter | 28 juni 2024
Till minne av Patrik Carlsson
Nyheter | 27 juni 2024
Känner du till femstegsprocessen?
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.