GEAR@SME-metodiken beskrivs i ny handbok

Bild: GEAR@SME

Att se över energianvändningen  i små och medelstora företag kan vara till stor nytta för företagen själva, men också för samhället i stort. Företagen minskar sin energianvändning och sina kostnader, medan samhället drar nytta av minskade koldioxidutsläpp. GEAR@SME-projektet ger sig i kast med utmaningen att öka energieffektiviteten samt andelen förnybar energi i små och medelstora företag och publicerar nu en handbok som beskriver den metodik som utvecklats inom projektet.

Handboken är utformad som stöd för alla som vill stötta små och medelstora företag (SMF, på engelska SME) i arbetet med att förbättra energieffektiviteten. Handboken beskriver ett strukturerat sätt att arbeta med energieffektivisering gemensamt, många småföretag tillsammans.  Syftet är att bidra med såväl inspiration som praktiska verktyg.

– Handboken kan användas av alla organisationer som vill ta itu med energieffektivitet i samarbete med små och medelstora företag, säger Ingrid Nyström, projektledare för den svenska delen av projektet GEAR@SME och ansvarig för arbetet med handboken.

– Det kan vara nationella eller lokala myndigheter, men också kluster av små och medelstora företag, företagsparker, branschföreningar samt lokala energi- och klimatrådgivare.

Metoden som beskrivs i handboken utgår från att små och medelstora företag skulle tjäna på att genomföra energieffektivitetsåtgärder, men hindras av begränsningar i tid och resurser. Därför behöver små företag ofta extra stöd i sitt energiarbete.

– Vi menar att en framgångsfaktor är att berörda organisationer jobbar gemensamt med detta, där ett lokalt SMF-kluster stöds av en ”Trusted Partner” som också kan koppla ihop företagen med energikartläggare och andra experter, förklarar Ingrid Nyström.

Ytterligare material och verktyg kommer att finnas tillgängligt i projektets portal ”EnergyEfficientSME” (www.energyefficientsme.eu) som lanseras hösten 2021.

Läs mer om projektet GEAR@SME här på vår webbplats

Läs mer om projektet på webbplatsen gearatsme.eu

Fler nyheter
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?
Nyheter | 20 juni 2024
Sommarhälsning från Golaleh Ebrahimpur, VD, Chalmers Industriteknik
Nyheter | 20 juni 2024
Chalmers Industriteknik får Eurostars finansiering för innovativt spårbarhetsprojekt inom fiske

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.