IEA-samarbete ger dotterbolaget förnyat förtroende

Det internationella energisamarbetet IETS TCP genomförde ett annorlunda Exekutivkommittémöte i slutet av maj. Istället för att samlas i Paris som planerat fick mötet genomföras online. Vid mötet beslutades bland annat att CIT Industriell Energi får behålla sekretariatsfunktionen i ytterligare tre år.

– Det är förstås hedrande att medlemmarna tycker att vi gjort ett bra jobb hittills och vill att vi ska fortsätta, säger Per-Åke Franck, som varit verksam vid sekretariatet sedan 2013 och framförallt stöttat de olika projekten i tekniska frågor.

Syftet med IETS TCP är att främja internationellt samarbete kring utveckling och överföring av teknisk, ekonomisk och miljöinriktad kunskap inom industrin för att effektivisera energianvändningen och minska fossilberoendet.

Verksamheten bedrivs i olika ”Annex” där grupper från akademi, näringsliv och myndigheter samarbetar i projekt kring olika teman. Bland verksamhetsområdena finns exempelvis elektrifiering, digitalisering och användning av överskottsvärme för ökad energieffektivisering och klimatomställning i industrin.

Industrial Energy-Related Technologies and Systems (IETS) är ett av 39 så kallade Technology Collaboration Programmes (TCP) kopplade till International Energy Agency (IEA). IETS TCP har funnits sedan 2005 och har idag tio medlemsländer samt fyra sponsororganisationer. Sekretariatets uppgift är att stötta de olika projekten med informationsspridning, administration och övergripande teknisk kompetens.

Mer information om IETS TCP finns på samarbetets webbplats
Mer information om IEA finns på organisationens webbplats

IETS Exekutivkommittémöte genomfördes online från sekretariatskontoret i Göteborg, med som mest 29 andra deltagare med på länk. På bilden syns Heléne Johansson och Per-Åke Franck från IETS Sekretariat samt även – i mitten – IETS TCP:s ordförande Thore Berntsson – alla från CIT Industriell Energi.

Fler nyheter
Nyheter | 24 maj 2024
Nyhetsbrev nr 3. 2024
Nyheter | 23 maj 2024
Vi söker! Affärsinriktad projektledare inom material
Nyheter | 22 maj 2024
Digitala Produktpass: Nyckeln till cirkulära möbelflöden och hållbarhet i möbelindustrin

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.