Samarbete är nyckeln till trygg och förnybar energiförsörjning i Baltikum

För att kunna säkerställa en trygg energiförsörjning med en hög andel förnybar elproduktion i de baltiska länderna krävs bland annat tydligare integration och omställning av ländernas elproduktionssystem. Detta framkommer av en rapport för Nordic Energy Research som CIT Industriell Energi tagit fram. Rapporten ger stöd till såväl beslutsfattare som aktörer inom forskning och innovation i syfte att hitta nya samarbeten mellan Baltikum och Norden.

– Offshore vindkraft i Östersjön är ett exempel på ett högaktuellt samarbetsområde mellan Baltikum och Norden i närtid, säger projektledare Stefan Heyne. Även energieffektivisering i byggnader och klimatneutrala fjärrvärmesystem är områden där man redan har börjat att samarbeta. På sikt kan elektrifiering av transportsektorn bli ett viktigt samverkansområde, likaså frågor kring vätgasens roll i energisystemet.

Syftet med projektet “Baltic-Nordic Roadmap for Co-operation on Clean Energy Technologies” var att ta fram en färdplan för samarbete mellan de baltiska och nordiska länder inom området ren energiteknik. Rapporten lyfter fram de mest relevanta områdena elproduktion och -distribution, urban miljö och byggnader, transporter samt digitala teknologier och beskriver hur utvecklingen kan se ut i närtid och på lite längre sikt fram till 2050. De specifika utmaningar de baltiska länderna står inför för att klara omställningen till ett hållbart energisystem lyfts och aktiva aktörer inom de olika områden har kartlagts.

– Det var jättespännande att intervjua de baltiska energiexperterna och få höra deras syn på omställningen och internationellt samarbete, säger Stefan Heyne. Jag var inte medveten om att det finns så påtagliga skillnader mellan energisystemen i Estland, Lettland och Litauen, även om utmaningar i omställningen i stort är ganska likartade.

I projektet deltog även Ingrid Nyström från CIT Industriell Energi och Anna Volkova på TalTech i Estland.

Projektrapporten finns tillgänglig digitalt på Nordic Energy Researchs webbplats.

Vill du veta mer?

Fler nyheter
Nyheter | 11 april 2024
Nu är rapporten ”Gravidas Bältesanvändning: Kartläggning & Testning av Komfortprodukter” publicerad
Nyheter | 08 april 2024
Chalmers Industriteknik beviljas SSF finansiering för att leda en EU-ansökan
Nyheter | 04 april 2024
Vårt senaste nyhetsbrev nr 2. 2024 är publicerat!

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.