CCUS/BECCS-system i industrin

Eventinformation

Start: 2022-03-16 13:00

End: 2022-03-16 16:30

Location: Online

CCUS/BECCS-system i industrin är en av de mest intressanta möjligheterna för framtida minskning av klimatgasutsläpp från industrin. För att uppnå nödvändig radikal minskning måste i många fall olika kombinationer av tekniker, förutom CCUS/BECCS, införas, till exempel elektrifiering, bioraffinaderier, vätgas, AI och/eller industriell symbios. En ökad kunskap om möjligheter att använda CCUS/BECCS i olika industrier och dess möjliga roll i framtida industrisystem är därför av stor betydelse.

Syftet med seminariet är:

  • Att ge en översikt över större pågående projekt och utvecklingar i Sverige
  • Att diskutera systemaspekter för CCUS/BECCS i industriella tillämpningar
  • Att identifiera möjligheter till ökat nätverkande i Sverige och internationellt inom IEA

Moderator: Thore Berntsson

Ett fullständigt program kommer att publiceras inom kort.

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA:s samarbetsprogram IETS TCP (Industrial Energy-Related Technologies and Systems).

Till anmälan

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.