Eldrivna livmedeltransporter för ”sistamilen” leveranser

För att nå ett fossilfritt Sverige till 2045 står godstransportsystemet inför en nödvändig omställning, där elektrifiering är en viktig del. Det är aktuellt inte minst för sistamilen-leveranser när allt fler svenskar e-handlar sin mat på nätet. Projektet E-DEL har testat nya lösningar där eldrivna kylbilar används för leverans av mat i urbana miljöer.

Projektet ”E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon” (E-DEL) har utvärderat hur användandet av elfordon för e-handelsdistribution av livsmedel i städer kan möjliggöras. Projektet, som finansierats av Triple F, har involverat en tvärfunktionell projektgrupp bestående av Chalmers Industriteknik, Gordon Delivery, E-Tron AB, Coop Sverige AB, Castellum och Stockholms stad.

Kraftig tillväxt av e-handel för livsmedel

Enligt Postnord har 32% av e-handelskunderna köpt matvaror online under 2020. Även om ”click & collect” vunnit mark under pandemin förutspår Postnord att hemleveransens andel av försäljningen kommer att öka igen. Dagligvaruindex visar på en försäljningsutveckling av e-handel med hemleverans på drygt 24% mellan november 2020 och november 2021. Att hitta effektiva och hållbara distributionslösningar för e-handel i urban miljö är därför ett högt prioriterat område.

Praktiska tester med fordonsprototyp

Projektet E-DEL visar att elfordon är ett lämpligt alternativ till fossilberoende fordon för e-handelsdistribution av livsmedel i städer. Omställningen av livsmedelstransporter till elfordon står dock inför fler utmaningar än andra godstransporter då en obruten kylkedja måste säkerställas. I projektet har ett fordon från E-Tron testats. Fordonet, som idag ägs av Gordon Delivery, har ett aktivt kylsystem.

– Det här är ett prioriterat projekt för oss, vi har som mål att ersätta alla våra leveransfordon med elkylbilar i stadsmiljö för att minska miljöpåverkan. Vi är jättenöjda med hur kylbilen fungerat när vi testat den i leveranser, säger Ali Ghoce, grundare och VD av Gordon Delivery, en av partner i projektet E-DEL.

Projektets praktiska tester visar även på vikten av att utveckling och implementation av logistiksystem, infrastruktur och fordonsteknik adresseras samtidigt och tillsammans för att kunna etablera en fungerande och effektiv distributionslösning för sistamilen transporter med elfordon.

Utvärderingarna visar att cirka en tredjedel av leveransrutterna redan idag kan täckas med elfordon. Om förutsättningarna förbättras kan även en större del av sistamilen-transporterna av livsmedel förflyttas till elfordon. Ruttplaneringen måste anpassas till elfordonens hastighet, lastkapacitet och räckvidd. Genom att etablera mikroterminaler i stadsmiljön kan flera av dessa begränsningar minimeras. Utvärderingarna rörande batteriprestanda visar att elfordon med ett aktiv kylsystem är kapabla att klara av sistamilen-distributionen av livsmedel. Batteriet i fordonet som testades var tillräcklig starkt för att både kyla lastutrymmet och förflytta fordonet. Kylförluster vid kortare dörröppningar var försumbar. Dock visade det sig att terrängen har en större påverkan på batteriprestanda än förväntat.

Projektet E-DEL är en av de första genomförbarhetsstudierna i Sverige som fokuserat på användandet av elfordon med aktiv kylning för e-handelsdistribution av livsmedel.

Vill du veta mer om projektet?

Projektet har finansierats av programmet Triple F, Trafikverkets forsknings- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Projektet började i september 2020 och avslutades i januari 2022.

Kontaktperson: Klas Hedvall

Fler pressmeddelanden
Pressmeddelande | 02 juli 2024
En digital tvilling utvecklas för att undersöka vägen till Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område
Pressmeddelande | 21 maj 2024
Sverige måste ta ledartröjan i materialracet
Pressmeddelande | 04 mars 2024
2DSPIN-TECH: A new Horizon Europe project creating memories

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.