Tekniktävling främjar utveckling av digitala verktyg för energiuppföljning i fastigheter

Fastighetsägare behöver ha pålitlig och detaljerad information om energianvändningen i sina fastighetsbestånd för att kunna uppnå sina energieffektiviseringsmål. Leverantörer av energiuppföljningssystem bjuds in till ett projekt i form av tekniktävling som syftar till att utveckla verktyg och funktioner för att följa upp energi- och effekt i flerbostadshus och lokaler.

Fastighetsägarna Sverige har nyligen beviljats medel från Energimyndigheten för att driva projektet Tekniktävling energiuppföljningssystem. Projektet är en gemensam insats med beställargrupperna Bebo (flerbostadshus) och Belok (lokaler). Projektets referensgrupp består av ett tjugotal fastighetsägare som involveras i framtagandet av en kravspecifikation som kommer att lägga grunden till själva tekniktävlingen. I ett senare skedde kommer referensgruppen med stöd av en expertgrupp utvärdera de inlämnade bidrag.

  • Detta är ett unikt tillfälle för de leverantörer som vill utveckla sina verktyg för energiuppföljning utifrån fastighetsägares befintliga och framtida behov. Nya lagkrav på redovisning av energianvändning och klimatpåverkan samt ökat fokus på effekt är frågor som behöver hanteras i de utvecklade systemen. Att vara med i tekniktävlingen innebär marknadsföringsmöjligheter för de leverantörer som tar fram smarta och användarvänliga lösningar. Vi ser fram emot att fastighetsägare och leverantörer tillsammans flyttar fram gränserna via denna tekniktävling, säger Rikard Silverfur, från Fastighetsägarna Sverige, som driver projektet-

Grunden i tekniktävlingen är en enhetlig kravspecifikation med önskemål på funktioner baserat på behov från ett tjugotal fastighetsägare som samlas i en referensgrupp. Kravbilden som tas fram i samband med tekniktävlingen ska spridas och kan vara väldigt värdefull för leverantörerna för att förstå hur beställarna tänker och vilka behov de har.

  • Under våren och sommar pågår arbetet med att ta fram kravspecifikationen. Själva tekniktävlingen lanseras under höst men redan nu vill vi ha en kommunikation med leverantörer som är intresserade av att delta för att diskutera kring upplägget, säger Josep Termens, projektledare på CIT Energy Management

Den 2a maj (kl 13-15) arrangeras en digital träff för leverantörer av energiuppföljningssystem med syfte till att berätta mer om tänkta tävlingsvillkor och fånga upp deras synpunkter.

Tekniktävlingen finansieras av Energimyndigheten via forsknings- och utvecklingsprogram E2B2. Fastighetsägarna Sverige är projektägare och CIT Energy Management tillsammans med WSP Sverige är projektledare.

Projektets referensgrupp består av  AMF Fastigheter, Castellum, Einar Matsson, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, Helsingborgshem, HIGAB, HSB, Hufvudstaden, K2A Knaust & Andersson , Lundbergs fastigheter, SBF Boservice, Skanska, SISAB, Statens Fastighetsverk, Stockholms stad, Sveriges Allmännytta, Uddevalla hem, Victoriahem, Västfastigheter, Willhem.

För ytterligare information och anmälan till leverantörsträffen den 2 maj, vänligen kontakta:

Josep Termens, CIT Energy Management
josep.termens@chalmersindustriteknik.se , 073 411 74 59

Jens Penttilä, WSP Sverige
jens.penttila@wsp.com , 070 418 81 06

Tekniktävlingens hemsida.

Fler pressmeddelanden
Pressmeddelande | 02 juli 2024
En digital tvilling utvecklas för att undersöka vägen till Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område
Pressmeddelande | 21 maj 2024
Sverige måste ta ledartröjan i materialracet
Pressmeddelande | 04 mars 2024
2DSPIN-TECH: A new Horizon Europe project creating memories

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.